Årsmøtet splittet - ny leder valgt gjennom loddtrekning