– Det var nok ingen som så for seg dette senarioet før seriestart