Vil heller investere i Idrettens Hus enn å sende pengene ut av bygda