- Det var litt vanskelig å finne frem til postene, men vi fant alle