– Vi har fått tilbakemeldinger fra trofaste medlemmer i idrettslaget, om at de har forsvunnet ut av våre «kartotek» i forbindelse med at Klæbu IL, gikk over til en heldigital løsning, sier Arild Bø.

Bø har forståelse for at de som har hatt medlemskap i en årrekke, og fortsatt har lyst til å støtte idrettslaget, synes det er kjedelig at de ikke har fått betalt medlemskontingenten som flere av dem har gjort i mange år. Derfor vil vi at de som ønsker seg en papirfaktura kontakter meg. Så skal jeg få organisert dette, sier Bø som er en del av arbeidsutvalget til Klæbu idrettslag.

Han og styret har tro på det nye heldigitale medlemssystemet. Men er innforstått med at det også er noen utfordringer i forhold til endringene som har skjedd på det området. Det er som Bø sier, fortsatt mange som ikke er så komfortable med digitale løsninger. Det skal som han sier ikke være noe til hinder for å være medlem i KIL. Det er en organisasjon for alle.

Kan få papirfaktura

– Det har ikke blitt tatt høyde for å ivareta de personene som ikke er så bekvem med heldigitale løsninger og plattformer i tilstrekkelig grad. Derfor går vi nå ut og gir en håndstrekning til dem som trenger assistanse på det området. Det bør ikke være noen tvil om at vi ønsker å ha med oss alle som vil være medlem i Klæbu IL. Det gjelder folk i alle aldere, og spesielt de som har lang fartstid, sier Bø som håper at alle som ikke har fått registrert seg tar kontakt.

– Et viktig poeng er det også at de som betaler medlemskontingenten for 2022, vil regnes for å ha vært medlem selv om det var kluss i forbindelse med omleggingen i fjor, avslutter Bø som er talsmann for arbeidsutvalget.