Samlet inn over 100 000: - Vi var heldige med at det var glatt i vinter