Mange følelser og 5 millioner stod i veien for skytterfusjon. Nå er det uvisst hva som skjer videre

foto