Styret i fotballavdelingen fremmet tidligere i høst et mistillitsforslag mot leder i hovedstyret, en sak som opprinnelig stod på sakslisten på det månedlige faste møtet i slutten av oktober. På det møtet var ikke styret vedtaksfør, og måtte utsette saken til ekstraordinært styremøte torsdag 17. november.

Frustrert over feil fokus

Kristian Meland, styreleder i fotball frem til i går, sier at det er et samlet fotballstyre bak avgjørelsen. Et fra før vanskelig styreklima eskalerte etter siste årsmøte.

- Det har knapt vært fokus på det sportslige på styremøtene, sier Meland som leder et styre som tar konsekvensene av det dårlige samarbeidsmiljøet. Han sier:

- Det gikk ikke bra for vår del på styremøtet i går, og det tar vi konsekvensen av og trekker oss.

Demokratiet har talt

Fotballstyret meldte sitt fratreden på e-post i går kveld etter styremøtet.

- Det var ikke overveldende støtte for at Arild Bø skulle fortsette. Med to stemmers overvekt er det selvfølgelig et flertall, og det bøyer vi oss for. Men vi vil ikke lenger være en del av et styre med en leder med en lederstil som blant annet er trakasserende overfor daglig leder, sier Meland, avgått leder i et styre der også samboer til daglig leder er medlem.

Kristian Meland og resten av fotballstyret har lagt ned sine verv. Foto: Merethe Willassen

Vedtak om å holde resultater skjult

Antall stemmer for og mot er unndratt referatene, og gir medlemmene ingen mulighet til å orienter seg i hvilken støtte ulike vedtak har i styret. Styreleder Arild Bø ønsker ikke å gå ut med hvor mange som stemte, og grunngir det slik:

- Klæbu IL har et vedtak på at hvor mange stemmer for og mot ikke skal offentliggjøres. Jeg tror det begrunnes i et ønske om å ikke skape uro. Selv har jeg ingenting imot at slikt opplyses, men kan ikke gjøre det med det vedtaket vi har.

Styreleder stemte i saken

Klæbuposten erfarer at det var 14 stemmeberettigede til stede med to godkjente forfall meldt inn. Mistillitsforslaget falt med to stemmers overvekt. Den ene stemmen tilhørte styrelederen selv.

- Jeg tok opp i styret før avstemming, om styreleder skulle være en av de som stemte, og fikk klarsignal fra styret, forklarer Bø, som med sin stemme uansett ikke var utslagsgivende for resultatet.

Energikrevende

Fotballstyret fremmet mistillitsforslaget mot styreleder etter å ha opplevd et ensidig fokus på saker som berørte daglig leder i alle styremøter.

- Vi er ikke innstilt på å være med videre. Vi vil ikke legge ned flere dugnadstimer sånn som situasjonen er. Dette sliter ut folk, sier en oppgitt Meland.

Beklager at oppfattes som trakasserende

Arild Bø syns det er beklagelig at han har blitt oppfattet som trakasserende.

- Det kjenner jeg meg ikke igjen i, men jeg har prøvd å være tydelig. Noen har kanskje oppfattet at jeg er strengere enn det er ment. Det er veldig beklagelig, og jeg har nok en jobb å gjøre med å forbedre kommunikasjonen, sier han, og utdyper:

- Det er et styre som ofte har ulike oppfatninger av situasjonen, og det er vanskelig å få til en felles forståelse. Det sier seg selv at det fremdeles er krevende.

- Det har vært mye fokus på meg, men det er også et generelt arbeidsklima som ikke har fungert. Det er tross alt styret som stemmer på vedtakene, ikke bare jeg. Det krever innsats for å få på plass god dialog, så vi inviterte inn Trøndelag idrettskrets som har hatt dialogmøter, sier Bø. Han synes det er dumt at fotballstyret trekker seg, og liker dårlig at fotballavdelingen må stå uten ledelse.

Ubehagelig situasjon

Han er lettet over at det ikke blir et ekstraordinært årsmøte på den saken her, og at det nå kan jobbes med å skape ro i idrettslaget.

- At situasjonen er ubehagelig, sier seg selv. Fra mitt ståsted har vi havnet i en situasjon som jeg syns er unødvendig, men jeg skjønner også frustrasjonen, forklarer han, og fortsetter:

- Det blir ikke enkelt fremover. Det vil fortsatt være utfordrende. Nå må vi prøve å dra i samme retning og få til et godt samarbeidsklima. Det ønsker alle i styret å få til.

Kretsen er tett på

Han sier til slutt:

- Det har vært en turbulent tid med en situasjon i idrettslaget som styret har arvet fra foregående styre. Jeg har jobbet hardt for å løse situasjonen og oppgavene vi har fått, men det har vært vanskelig samle styret. Vi har også fått på plass ressurser fra idrettskrets som var på møtet i går, og som vil bidra fremover på styremøtene.

Bø opplever ressursene fra kretsen som positivt, at det kommer personer utenfra som bidrar til å få fremgang i sakene, og er dyktige på prosesser og å forklare konsekvenser av vedtakene som fattes.