Situasjonen i hovedstyret i Klæbu idrettslag har vært utfordrende helt siden idrettslaget gikk over til mer profesjonell drift for snart to år siden. Arild Bø ble valgt til styreleder våren 2022, men var også en del av hovedstyret de to foregående årene.

Mistillit på bordet

Med månedlige møter har det vært krevende å få remdrift i situasjonen. I oktober kom det et mistillitsforslag til behandling på styremøtet, men det måtte utsettes da styret ikke var beslutningsdyktig. Det møtte for få til å fatte vedtak i et styre med 16 stemmeberettigede.

- Det har vært et ønske hele veien å ha et godt forhold til Klæbuposten, men erfaringsmessig har oppslag i avisa medført en del støy. Det er krevende for mange i styret å stå i det som ikke omhandler det sportslige. Dessuten kan noen av sakene være unntatt offentligheten, forklarer Arild Bø, styreleder i Klæbu idrettslag, og ønsker ikke å gå nærmere inn på hvilke saker det gjelder eller hva mistillitsforslaget går ut på.

Relativt utfordrende prosess

Bø beskriver situasjonen som krevende for hovedstyret i idrettslaget.

- Det har medført stor slitasje på styremedlemmene som har et utgangspunkt om å være i styret for å påvirke sportslig aktivitet. Dette tar mye tid, og er en utfordrende prosess, sier han, og utdyper:

- Vi har hentet inn hjelp fra kretsen, og jeg opplever det som meget positivt og ryddig.

Krevende situasjon

To styremedlemmer har varslet at de ønsker å fratre sine verv etter knapt trekvart år i sine posisjoner i et relativt stort styre. Klæbu IL har 11 avdelinger som fyller tilsvarende stoler rundt styrebordet, der det i tillegg er fem plasser som fylles av leder, nestleder og tre styremedlemmer.

- Det er mye som er følelsesstyrt i denne prosessen, og det har vært turbulent til tider. Vi avholder et nytt styremøte torsdag 17. november, og forhåpentligvis kommer vi et godt stykke videre da, sier Bø, og sier at møtet vil styrebehandle ønskene om fratredelse og mistillitsforslaget.