Her er det rom for lek, hygge, musikk og glede, men også ettertanke, stillhet og ro. Det blir en meget innholdsrik og variert uke med ungdomskonsert, Hallo venn, historisk vandring, misjonskveld der Arnt Morten Holmli og Thore Forsgren forteller fra deres tur til Sør-Afrika i vår, babysang, bålpannetreff, for å nevne noen.

Klæbuposten møtte sogneprest Sveinung Enstad, kateket Tove Margrethe Hørgård Unsmo og diakonimedarbeider Kristine Hørgård Unsmo for å høre mer om det som skjer i Kirkefestuka. Sammen med menighetsrådet og ansatte i Klæbu menighet startet de planleggingen allerede i januar.

– Og vi rammer det inn med to gudstjenester, smiler Tove.

– Det er det ellevte året, spør Tove til Kristine som nikker bekreftende.

Klæbu menighet og Helle Lundereng inviterer til meditasjon i Klæbu kirke. Foto: Sindre Eliassen

Meditasjon i kirkerommet

Nytt av året er meditasjon og bevegelse til toner fra det mektige orgelet i en kirke dempet opplyst av levende lys. Organist Tommy Nilsen trakterer tangentene når Helle Lundereng fra Klæbu treningssenter aktiverer kroppen for å søke indre fred og ro i en ellers så travel hverdag.

– Hva vil dere trekke spesielt frem i årets Kirkefestuke?

Det blir litt stille mens de tre forsøker å velge. Etter hvert kommer det opp flere flotte arrangement som bør få litt ekstra oppmerksomhet. Konserten Jim Reeves Tribute er en av de første arrangementene den søndagen som innleder kirkefestuka.

– Jim Reeves er ny, sier Tove.

- Det er en som har holdt på i mange, mange år med å synge sangene hans. Mange vet av ham. Det ble et positivt tilskudd til uka vår, sier Sveinung.

Orgelfest i hele kommunen

– Den også, bryter Tove inn og peker på orgelkonserten på kirkefestukas program.

– Den inngår i et litt større arrangement som heter orgelfest.

Orgelfest 2023 er en festival i Trondheim og i år er alle byens kirkemusikere involvert. Det er satt opp flere ulike konserter sentrert rundt orgelet som instrument rundt om i byens kirker. Konserten i Klæbu har fått navnet Orgelet og vennene hans, og legger verkt på orgelet i samspill med lekne kornettoner og trekkspill, og flere andre instrumenter.

– Orgelet spiller sammen med instrument som passer til samspillet med orgelet. Da er det både elgitar og saksofon med, og munnspill, ja, flere ting, legger Sveinung til.

Også i år blir det konsert i Klæbu kirke med elever fra kulturskolen . Solist på trompet er Aleksander Syrstad som fremfører avslutningsnummeret Vidda da kulturskolen hadde sin tradisjonelle konsert mandag i kirkefestuka. Foto: Merethe Willassen

– Her vil vi at foreldre skal komme

– Jeg sjøl er jo litt opptatt av foredraget fredag, sier Tove som har konfirmantundervisning som en av sine hovedbeskjeftigelser. Foredraget med tittelen Hvordan være ung i Trondheim er ved Katri Sundvall-Falck, prosjektleder i Ungdomskirken i Trondheim.

– Det er et så viktig tema, at jeg har vært i kontakt med ungdomsskolen og avtalt å sende ut invitasjoner til foreldrene via den.

– Jeg syns foredraget var veldig bra, sier Kristine som har hørt et foredrag med Sundvall-Falck tidligere.

– Er det noe du vil trekke frem fra det?

– Hun tok utgangspunkt i egen ungdomstid, og at det alltid har vært knyttet utfordringer til det å være ungdom. Det er mye som ikke er nytt, som ikke er verre nå enn før, men kanskje litt annerledes. Jeg syns det var en god vinkling på mye.

– Hun snakker mye om ungdommer og hvordan man skal møte dem. Det er et foredrag for foreldre.

– Hun går jo oppsøkende arbeid rundt i Trondheim. Hun vet hva som skjer rundt om i byen, i Klæbu, Østbyen, Flatåsen. Det er noe med det å møte ungdommen der de er. Hvordan møte dem med de utfordringer de har i forhold til rus, i forhold til vold, psykisk helse, som egentlig ligger under alt, legger Tove til.

Høytlesning i timer i strekk

Bibelmaraton har hatt opphold i noen år, men er tilbake igjen i år. Det er visdomslitteraturen det skal leses fra i fem timer, men her er det lov å gå til og fra.

– Visdomslitteraturen er ordspråkene, forkynneren og Salmenes bok, forklarer sognepresten.

– Det er de bøkene fra Det gamle testamentet. Vi må ta litt utdrag fra Salmenes bok, for det tar fem timer bare det. Så det blir litt highlights fra den.

– Hvem skal lese?

– Det er noen som ellers er tekstlesere i kirka, og folk vi vet kan tenke seg. Det er mange som skal lese. Hver får ansvaret for to ganger ti minutter hver, forklarer Sveinung.

– Vi har åpen kafé samtidig. Sånn at det går an å gå litt imellom, smiler han.

Samtidig med bibelmaraton i kirka er det Lørdagskafe og Lørdagsklubben på Kirkestua. De tre arrangementene kan man også se i sammenheng.

– Det er veldig sånn rolig og stille i kirken under Bibelmaraton. Vi har jo hatt det i flere år. Veldig behagelig, og mange ganger har konfirmanter vært med, skyter Tove inn.

Kirkefestuka avsluttes med gudstjeneste søndag 5. november. Da blir det fremstilling av det nye menighetsrådet.