– Vi mistet mange tusen i inntekter da vi ble nødt til å avlyse de to største arrangementene vi har. Det er ikke det økonomiske aspektet som er drivkraften for at vi har to så store arrangement med noen få måneders mellomrom, men inntektene er en viktig del av driften av historielaget. Det er avgjørende for oss at vi har en god og sunn økonomi ettersom vi har en god del faste utgifter, sier Alf Steinar Tømmervold og ramser opp en del utgiftsposter.

Strøm, forsikring, kommunale avgifter og annet som eiendommene på Teigen fører med seg, gjør at det til enhver tid er nødvendig å ha god likviditet. Han håper både for økonomiens skyld og fordi historielaget har en skapertrang, at det blir mulig å samle folk til sommeren. Det aller meste av det som har blitt planlagt de to siste årene, har blitt utsatt og så i neste omgang avlyst. Det håper de å unngå fremover selv om det er fare for at årsmøtet kan bli utsatt.

Årsmøtet kan bli flyttet

Det er satt opp 10.mars. Koronasituasjonen kan føre til at det må forskyves på den datoen ettersom det fortsatt ikke er lov til å sende så mange som det historielaget ønsker. Det er også enkelte som har et ønske om at de skal få avviklet årsmøtet i det nye flotte bygget på Teigen. På spørsmål om det kan bli aktuelt, så svarer Tømmervold at det er noe de kan komme til å vurdere på et senere tidspunkt. Når de vet hvordan ting utvikler seg fremover.

– Hvordan har dere lagt opp programmet fremover de neste månedene?

– Det er bare årsmøtet og de to faste arrangementene i juni og på høstparten som er planlagt så langt. Så får vi se om det blir mer når det er trygt å samle folk igjen. Dugnader kommer det til å bli en god del av fremover. Vi håper at både medlemmene og kanskje andre kan tenke seg å stille opp, sier han.