Efia Marie Damba

Bystyrerepresentant for Trondheim SV

Under debatten i Klæbu sist uke fikk Høyre spørsmål om deres «krig» mot sykefravær.  Da valgte Høyre å snakke varmt om å gjeninnføre karensdager, som innebærer at arbeidsfolk ikke bør få lønn før tredje sykedag. De vil altså straffe arbeidsfolk, eller skremme oss til å møte på jobb uansett om vi er syke.

Da koronapandemien sto på som verst, fikk vi beskjed om å holde oss hjemme om vi hadde milde forkjølelsessymptomer. Dette for å ikke spre smitten i samfunnet, og spesielt for å beskytte dem som er mest sårbare. Er ikke det å redusere unødig smitte  viktig for Høyre lenger? For selv om vi har lært oss å leve med koronaviruset er både vanlige forkjølelsesvirsusog norovirus er svært smittsomme.

Jeg jobber selv i barneverntjenesten og sitter i åpent kontorlandskap. Det må da være bedre for min arbeidsgiver, mine kollegaer og familiene jeg er i kontakt med, at jeg holder meg hjemme når jeg er syk? Som småbarnsmor får vi norovirus i hus av og til. Det kan ramme hardt, men går heldigvis fort over. Det å komme på jobb med norovirus er uforsvarlig, og det vil øke sykefraværet på arbeidsplassen. Smitteeffekten er stor.

Vi lever i dyrtid, og mange sliter med å få endene til å møtes. Det å trekke arbeidsfolk i lønn de første dagene vil føre til at flere får mindre penger. Det vil gå utover de som har minst fra før. Det vil  forlenge matkøene i Trondheim. Dette er alvorlig for oss arbeidsfolk. Selv om Høyre ikke kan innføre karensdager i Trondheim over natten, så ga denne debatten en vekker om hvilke krefter som rører seg innad i Klæbu Høyre, og kanskje i Trondheim Høyre.

SV vil kjempe for nærvær ved å øke bemanningen, og gi arbeidsfolk hele og faste stillinger. Økt bemanning betyr mindre belastning på de ansatte, og da er sjansen mindre for å bli syk av jobben. SV vil gi arbeidsfolk hele og faste stillinger, det gir den økonomiske tryggheten og forutsigbarheten som er nødvendig i arbeidslivet. «Krigen» mot sykefravær bør handle om kampen for nærvær av ansatte.  Vi vil jobbe for at folk kommer på jobb hver dag, men er du syk så skal du holde deg hjemme med god samvittighet. Kampen for nærvær på arbeidsplassen må tas på lag med arbeidsfolk!