Ketil Jacobsen, daglig leder i NAF avd. Trøndelag Sør

For noen velgere kan valget til fylkestinget virke grått og uinteressant. Anonyme politikere som skal velges til anonyme plasser, for å bestemme over uviktige og uinteressante temaer.

Slik er det ikke. De som blir valgt til Fylkestinget skal blant annet bestemme over hva vi gjør med alle de mange tusen kilometerne med fylkesvei vi har i vår region.

Fylkesveiene er hverdagsveiene våre. Det er de veiene som mange av oss kjører på hver dag, og som alle av oss er avhengige av for å få barn til skolen, voksne på jobb, og varer i butikken.

Hverdagsveiene våre trenger mer oppmerksomhet enn de får i dag. Det er veier som trenger bedre vedlikehold, mer utbedringer og noen ganger oppgraderinger. Det handler om for smale veier, veier med manglende midtstripe, veier med manglende rekkverk, sviktende veiskuldre og hull. Vedlikeholdsbehovet på fylkesveiene i hele Norge er på ufattelige 100 milliarder kroner. Det er like mye penger som Norge bruker på forsvar og forskning til sammen.

Denne våren gjennomførte NAF en meningsmåling i Trøndelag, hvor vi spurte flere hundre innbyggere om samferdsel, og om hva de mener er det viktigste våre politikere prioriterer de neste årene.

  • Når vi spør hva som bekymrer folk mest, kommer dårlig vedlikehold av veiene veldig høyt ut. Så mange som 76 prosent i Trøndelag svarer at dette er noe de er bekymret for der de bor.

  • Når vi ber folk i vårt fylke om å velge de tre viktigste tingene de mener politikerne bør prioritere innen samferdsel, så svarer 45 prosent i Trøndelag at vedlikehold og rassikring av eksisterende veier er én av disse tre sakene.

Vedlikehold av hverdagsveiene er noe folk flest er opptatte av. Likevel viser tall for vedlikeholdsbehovet at dette ikke er noe som prioriteres høyt nok.

Derfor utfordrer NAF avd. Trøndelag Sør alle politiske partier i fylket til å svare på ett enkelt spørsmål:

Hvordan har dere tenkt å prioritere veivedlikehold og rassikring de fire neste årene, sammenliknet med de fire foregående årene?