Deres egen spesielle merkedag er 1. februar. Gratulerer med den!

Dere helsesekretærer er helsetjenestenes usynlige hjelpere som ofte er den første som snakker med pasienter og pårørende. Dere ordner timeavtaler og holder styr på det meste. Noen av dere tar prøver og sørger for at det blir fulgt opp. Dere beroliger om noen er redde for hva som skjer og mye annet som her ikke er nevnt.

En del av dere har det siste året hatt ekstra krevende oppgaver med innføring av nytt system som gjør at dere blir stående i en skvis mellom forventninger og det dere faktisk har mulighet til å gjøre. Koronapandemien oppe i det hele har vist oss hvor viktig dere er for samhandlingen innen tjenestene. Dere er omstillingsdyktige, og det takker vi for. Fra jobben på legekontoret, sykehuset og andre helsetjenester til å bistå på vaksinering og testing. Og ikke minst dokumentering av prøvesvar.

Helsesekretærene i Fagforbundet er en stolt yrkesgruppe med høy faglig kompetanse. Legekontor, sykehus og andre helsetjenester i Trøndelag setter stor pris på deres betydningsfulle innsats.

Fagforbundet Trøndelag

Grete Mosand

Leder i Yrkesseksjon helse- og sosial

Janne Kristin Wik

Leder i Yrkesseksjon kontor og administrasjon