Du leser nå en meningsartikkel. Den uttrykker skribentens mening.

Av stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe (H)

Innen 2060 forventer SSB at vi har blitt tre ganger så mange 80-åringer og fire ganger så mange 90-åringer. Det krever nye løsninger, og vi må tenke nytt om hvordan vi organiserer helse- og omsorgstjenesten vår. Derfor er ett av Høyres viktigste løfter denne valgkampen at det skal bli flere varierte boliger for eldre og flere faglærte i hjemmesykepleien i kommunene.

De fleste eldre bor hjemme og vil bo hjemme så lenge som mulig. Men hvis dette skal være mulig for flere, trenger vi et mangfold av boligløsninger som bidrar til at flere eldre kan leve selvstendige liv og føle seg trygge i boligen de bor i. Noen føler seg utrygge hjemme fordi huset ikke er tilrettelagt for en kropp som ikke er like sprek som før. Dørkarmen er for høy, rullatoren kommer ikke inn den smale døren, eller trappen opp til huset har blitt for tung og lang.

Høyre mener at det er et stort behov for mer varierte boformer for eldre som stimulerer til aktivitet, og som tilrettelegger for en meningsfull hverdag for alle eldre, både de funksjonsfriske eldre med en demenssykdom og dem som trenger hjelp til å dusje om morgenen. Man kan tilpasse egen bolig eller flytte til en bolig som er bedre tilpasset alderdommen. Det er mye potensiale i å utvikle nye boformer for eldre. Det vil ta ned belastningen for den enkelte, og for helse- og omsorgstjenesten.

Selv om de fleste av oss ønsker å leve mest og lengst mulig selvhjulpent, er det de færreste av oss som klarer oss uten hjelp på veien. Det er viktig å få hjelp når man trenger det, og at hjelpen er god.

For Høyre er det viktig at eldre som mottar tjenester i hjemmet skal oppleve trygghet, trivsel og kvalitet i tjenestene.

De siste årene har antallet årsverk i hjemmetjenesten økt kraftig, men det er fortsatt mange som er ufaglærte. Tre av ti som jobber med omsorg i kommunene i dag, er ufaglærte. Høyre har ambisjon om å få opp tempoet på antall faglærte i hjemmesykepleien spesielt. Det vil gi ansatte i helse- og omsorgstjenesten mulighet til å øke kompetansen sin.

Flere faglærte vil være med å opprettholde og øke kvaliteten på hjemmetjenesten og gjøre det tryggere i møte med hjemmeboende eldre som får stadig mer komplekse lidelser. Kommunene må sette mål om økt andel faglærte i hjemmesykepleien, basert på at de kartlegger behovet i sin kommune.

En styrking av hjemmetjenesten kombinert med mer varierte boformer, vil bidra til at flere eldre kan bo hjemme lengre og at hjelpebehovene utsettes. Derfor skal dette være et satsingsområde for Høyre-styrte kommuner etter valget.