Trøndelag fylkeskommune arbeider kontinuerlig med flere bredbåndsprosjekter, og det gis tilskudd for utbygging til leverandører av bredbånd- og bredbåndstjenester. Bredbånd skal bygges ut i området som ikke har grunnleggende bredbåndsdekning (10Mbps) og i områder som har kapasitet under 30 Mbps. (megabit per sekund) Kommunene melder inn sine ønskede utbyggingsområder i søknadene.

Områdene velges så ut gjennom en studie av de offisielle dekningskartene for bredbåndsdekning i Norge. Det er mange på Jonsvatnet som har ønsket en utbygging av fiber som erstatning for de gamle kobberkablene de bruker i dag. Beboerne har fått brev fra Telenor som sier at de vil legge ned telefoni og bredbåndsløsninger over kobbernettet og det eneste de tilbyr er trådløst bredbånd med 3 hastigheter.

Etter oppdatering av dekningskart sier Trøndelag fylkeskommune at området ikke er tilskuddsberettiget til å bygge ut fiber når Telenor kan tilby mobilt bredbånd. Slik det har vært frem til og med 2022 kan man ikke støtte utbygging av bredbånd hvor det foreligger et tilbud på 30Mbps. Beboerne trodde at de hadde fiberkabelen i boks gjennom fylkes støtteordning, men nå må de rykke tilbake til start å ta dialogen med kommunen igjen.

Det er noen som har fått installert det nye mobile «bredbåndet» fra Telenor og som   betaler for 30 Mbps. Hastigheten ser ut til å variere veldig og man påpeker at den er dårligere enn den gamle løsningen de hadde. Etter ca. to måneders praktisk erfaring med mobil bredbånd fra Telenor påståes det at det er i praksis under 30   og at det har gått helt i stå på ettermiddag og kveldstid. Dette er meldt inn til Telenor

Behovet for fiber blir ikke noe mindre når man ser hvor dårlig det mobile bredbåndet er.

Kan ordføreren si noe om planene for utbygging av fiber i Jonsvatnet-området gjennom fylkets bredbåndsprosjekt, ettersom dagens mobile bredbånd i området ikke fungerer godt nok?