Som møtefullmektig til Trondheim forliksråd får jeg ofte kommentarer fra besøkende til politistasjonen om hvor lite parkeringsplasser det er. Dette er en politistasjon som dekker Klæbu, Heimdalsområdet og hele Gauldal politidistrikt.

I detaljreguleringen for politistasjonen står det det var forventet ca. 150 arbeidsplasser tilknyttet politistasjonen. Samtidig står det at man forventer ca. 100 besøkende til politiet per uke, og ca. 130 besøkende til Namsmannen per uke. Hvem var det som antydet så lave tall? Bruken av stasjonen er nok mange ganger disse tallene, noe kaoset om parkeringsplass viser.

I detaljreguleringen la man opp til 10 stk. besøksparkeringsplasser for bil på bakkeplan, inklusive handikapparkering. Dette er vanvittig når man ser hvor mye folk som må bruke politistasjonen og Namsmannen og som er avhengig av å komme med bil.

Det holder ikke å si at besøkende må endre sine reisevaner fra å bruke bil til å komme med buss, fotgjenger eller å sykle. Det er svært mange i utkanten som ikke har busstilgang og heller ikke tog og det er for langt å gå eller sykle selv om noen politikere mener det.

Det er riktig at politistasjonen ligger med god nærhet til både buss og tog, men dette er tross alt en viktig serviceinstitusjon som brukere som kommer flere mil ifra skal komme frem til uten å måtte gå en lang strekning fra tog og buss i Heimdal sentrum.

Det er nå på tide at Heimdal politistasjon får etablert flere parkeringsplasser og at også skiltingen blir mye bedre. I dag må man lete for å finne denne viktige serviceinstitusjonen.

Svein Otto Nilsen

Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting og Trondheim bystyre