På verdensdagen for tann- og munnhelse 20. mars ønsker Fagforbundet Trøndelag å minne om at munnen er en del av alles kropper, også dem med dårlig råd.

Tennene er den eneste delen av kroppen vår som ikke klarer å reparere seg selv, derfor er det også spesielt viktig å ta vare på dem. Men mens helsetilbudet vårt ellers er offentlig, har tennene lenge ikke blitt regnet som en del av dette tilbudet. Under Solberg-regjeringa ble det kutta i støtten til tannbehandling, til og med til tannregulering for barn som trengte det. Kanskje mente de at tenner og munnen ikke er en del av kroppen vår?

Fra 1. januar ble det offentlige tannhelsetilbudet for de unge, kraftig utvida. Tidligere har staten dekket store deler av tannlegeutgiftene fram til fylte 20 år, men fra i år av skal staten også dekke halve regninga helt fram til fylte 26 år. Det er viktig, i en tid der veldig mange unge har fått det trangere.

I Fagforbundet har vi, i snart ti år, jobbet for en tannhelsereform. Det er en sak som forener de yngste medlemmene våre med de eldste. Allerede før prisveksten begynte å skyte fart var det så mange som en tredjedel av befolkningen som enten utsatte, eller lot være å gå til tannlegen på grunn av økonomi. Og spesielt er det de unge og de eldre og uføre som er spesielt sårbare for dårlig tann- og munnhelse.

Private tannlegepraksiser er mer regelen enn unntaket i landet vårt. Og sånn er det på tross av gjennomførte meningsmålinger som viser at nesten alle de spurte mener at tannhelse skal være en del av det offentlige helsetilbudet vårt. På denne måten har tannhelsetilbudet vårt lenge fungert som en ulikhetsfelle. Det er en felle som ofte kan bli vanskelig å skjule, en som kommer til syne hver gang man smiler. Dårlige tenner er ikke bare dårlig for din fysiske helse, for når smilet ditt avslører fattigdommen din så påvirker det også selvfølelsen din. For den eldre delen av befolkninga så kan det også bli vanskelig å få i seg mat.

Fagforbundet Trøndelag er veldig glade for at vi har fått en regjering som tar helheten av menneskenes helsebehov på alvor. Vi er glade for at de fant plass til en utvidelse av tannhelsereformen i årets statsbudsjett. Samtidig er vi også opptatt av hvordan den videre utrullingen av reformen skal foregå. Hvordan skal vi for eksempel sørge for at det er nok fagfolk i det offentlige tilbudet?

Den nye ordninga har nemlig ført til et stort press på tannlegekontor landet over. Det er bra, for det viser at det har vært et stort behov for denne reformen, samtidig må vi også sørge for at systemet er rusta til å ta imot alle dem som trenger hjelp.

Vi kan ikke ha det sånn i en velferdsstat at det bare er dem som har råd til det, som skal ha en god tann- og munnhelse.

For Fagforbundet Trøndelag

Glenn Jakobsen

Ungdomstillitsvalgt

Grete Mosand

leder Yrkesseksjon Helse og sosial

Roy Hveding

Pensjonisttillitsvalgt