Det var i slutten av september det ble avdekket at flere lister med meldinger i Helseplattformen ikke hadde blitt fanget opp av helsepersonell. Til sammen 240 meldinger er ikke fulgt opp. Kommunen har i etterkant vurdert  om dette har ført til forsinkelse i oppfølgingen eller konsekvenser for helsehjelpen til den enkelte.

Forsinket oppstart

– Vi vurderer at manglende oppfølging av listene har ført til forsinket oppstart av tjenester til 60 pasienter, skriver Trondheim kommune i en pressemelding. De eldste sakene dreier seg i hovedsak om bistand til renhold og strekker seg tilbake til mai 2022.

Trondheim kommune har vært i kontakt med alle de berørte, og vurderer at forsinkelsene ikke har ført til alvorlig pasientskade.

Beklager avvikene

De brukerne som er berørt av forsinkelsene får nå den helsehjelpen og oppfølgingen de skal ha, ifølge kommunen.

– Trondheim kommune beklager avvikene og forsinkelsene, og samarbeider tett med Helseplattformen AS for å unngå at lignende avvik skal skje igjen, skriver de.