Bruttoledigheten i Trøndelag er ved utgangen av oktober 1,7 prosent, og av disse er 3.475 helt ledige (1,4%) og 774 i tiltak (0,3%). I tillegg er 1.561 personer registrert som delvis ledige (0,6%). Det siste året har ledigheten økt med 743 personer, tilsvarende 14,7 prosent. Sammenliknet med samme måned i fjor er det 642 flere helt ledige, 11 flere delvis ledige og 90 flere i arbeidsrettet tiltak.

Øker i alle aldersgrupper 

Antall helt ledige øker nå i alle aldersgrupper, og aller mest i aldersgruppen 40-49 år med 33 prosent. Her er økningen størst for menn (+41%). Ledigheten øker minst for de som er 60 år og eldre, med en økning på 5 prosent. Andelen helt ledige er høyest blant menn i alderen 20-24 år (2,9%) og lavest blant kvinner i alderen 60 år og over (0,6%).

Økning i ledigheten i bygg og anlegg 

Med unntak av helse, pleie og omsorg, undervisning og akademiske yrker, er det en økning i antall helt ledige i alle yrkesgrupper. Størst økning er det i yrkesgruppen bygg og anlegg, hvor det er 77 prosent flere helt ledige i år, sammenlignet med oktober i fjor. Med unntak av gruppen som ikke har registrert noen yrkesbakgrunn, er også bygg og anlegg den yrkesgruppen som har registrert flest helt ledige ved utgangen av oktober med 402 personer.

– Vi ser en økning i ledigheten innen bygg og anlegg. Dette viser klart utfordringene i bransjen, som bunner i at dette er en konjunkturutsatt bransje. Det er blitt dyrere å bygge boliger og hytter, samtidig som folk har fått mindre å bruke på grunn av økte lånerenter og priser på mat og drivstoff.  Tallene fra NAV er en viktig indikasjon på de pågående endringene i arbeidsmarkedet, sier direktør Torbjørn Aas i NAV Trøndelag i en pressemelding.

Færre utlyste stillinger 

I oktober ble det registrert 4 018 ledige stillinger i Trøndelag, og dette er en nedgang på 18 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Størst prosentvis nedgang er det innenfor yrkesgruppene meglere og konsulenter (-42%), ledere (-40%), samt bygg og anlegg (-36%). Med unntak av Leka, er det utlyst en eller flere stillinger i alle trønderske kommuner.

Ingen ledige i Tydal 

Tydal har ved utgangen av oktober ingen ledige, og i Lierne er ledigheten 0.1 prosent. Sammen med Osen og Snåsa har de den laveste ledigheten av trønderkommunene i oktober. I den andre enden av skalaen finner vi kystkommunene Leka og Nærøysund, med 2,5 prosent. I Trondheim er arbeidsledigheten 1,4 prosent.

AntallProsent av arbeidsstyrkenEndring fra i fjor AntallEndring fra i fjor Prosent
I alt3 4751,464223
Trondheim1 6131,434828
Steinkjer1701,5149
Namsos - Nåavmesjenjaelmie821,11014
Frøya702,41017
Osen*0,5**
Oppdal551,530120
Rennebu70,600
Røros401,41667
Holtålen232,419475
Midtre Gauldal632,023
Melhus1261,41918
Skaun441,0-6-12
Malvik1171,53136
Selbu231,114156
Tydal*0,0**
Meråker111,0-6-35
Stjørdal1191,03440
Frosta171,3542
Levanger1261,243
Verdal1411,91411
Snåase - Snåsa50,5-2-29
Lierne*0,1**
Raarvihke - Røyrvik*1,4**
Namsskogan41,0**
Grong151,3-2-12
Høylandet50,8**
Overhalla120,6-9-43
Flatanger50,9-1-17
Leka72,5**
Inderøy371,11676
Indre Fosen791,6811
Heim301,0-18-38
Hitra441,600
Ørland751,42036
Åfjord200,9-1-5
Orkland1411,51512
Nærøysund1302,55778
Rindal131,3-1-7