Trønderske virksomheter har høye forventinger om flere ansatte. 29 prosent vil ansatte flere det kommende året.

Tross usikre tider har det aldri vært målt lavere ledighet i Trøndelag enn de første fire månedene i år. Antall utlyste stillinger i fylket ligger på et høyt nivå, og årets undersøkelse bekrefter at mange virksomheter sliter med å finne kvalifisert arbeidskraft.

Kun nordlendingene er mer optimistiske

I årets undersøkelse svarer altså 29 prosent av de trønderske virksomhetene at de vil øke bemanningen.

– Det er kun Nordland som har høyere sysselsettingsforventing enn Trøndelag i år. Undersøkelsen viser tydelig utfordringene i dagens arbeidsmarked med å finne kvalifisert arbeidskraft. Det er urovekkende at så mange bedrifter ikke ansetter fordi de ikke får tak i kompetansen de trenger, sier Torbjørn Aas, direktør i NAV Trøndelag, i en pressemelding.

Mangler 5.400 personer

De siste tre månedene har 26 prosent av bedriftene i undersøkelsen opplevd rekrutteringsproblemer. 17 prosent oppgir at de har mislyktes med å få tak i kvalifiserte ansatte, og derfor ikke ansatte noen.

– De siste to årene har andelen bedrifter som ikke har fått tak i ønsket arbeidskraft vært markert høyere enn tidligere år. Estimert er nå mangelen på arbeidskraft på 5.400 personer og på samme høye nivå som i fjor. Mangelen tilsvarer 90 prosent av alle som er registret som arbeidssøkere hos NAV i Trøndelag, sier Aas.

Vanskeligst i helsesektoren

Også i årets undersøkelse er mangelen på sykepleiere mest fremtredende. Her er det estimert en mangel på 465 arbeidstakere, og kun Øst-Viken mangler flere.

Helsefagarbeidere er nummer to på listen med en mangel på 300 arbeidstakere, dette er en betydelig økning fra fjorårets estimerte mangel på 200.

Sammenliknet med i fjor er det nedgang i estimert mangel for tømrere og snekkere. Yrket ligger likevel fortsatt høyt på listen, og øverst av håndverkeryrkene, som vi finner flere av på listen.

Virksomheter innen helse- og sosialtjeneste er de som opplever i størst grad å ha problemer med å få tak i ønsket kompetanse. Deretter følger undervisning. Informasjon og kommunikasjon har den høyeste andelen bedrifter med alvorlige rekrutteringsproblemer

Trøndelag står for omtrent 10 prosent av den totale mangelen i landet.