Klæbu industrier fikk i fjor oppdraget med å pusse opp parkbenker for Trondheim kommune. Det første året kjørte Trondheim bydrift 70 benker til Hallset. I år har det kommet 33. Malingen på benkene er nedslitt, noen ganger er treet ødelagt, og atter andre ganger må smijernet sandblåses.

Stolte ansatte

Roar Aune, daglig leder i Klæbu Industrier, sier at dette er verdifullt arbeid for bedriften.

- Det er flotte arbeidsoppgaver, og det er arbeid som er godt egnet gjøre gjennom vinteren. Man merker at man er litt stolt over at det er vi som pusser opp benkene. Det er en god opplevelse å rusle ned Nordre, rundt Vår Frues kirke eller i Ila og se nymalte benker og vite at det er vi som har sørget for det, sier Aune. Han er godt fornøyd med samarbeidet med Trondheim kommune og Trondheim bydrift som han opplever som gode samarbeidspartnere:

- Vi tar gjerne flere oppgaver som dette.

Daglig leder i Klæbu Industrier KF, Roar Aune, er fornøyd med samarbeidet med kommunen og bydrift. Foto: Merethe Willassen

Artig at benkene kan sees i byen

Trondheim bydrift leverer og henter. De ansatte på Klæbu Industrier ser nok litt ekstra på parkbenkene de går forbi på tur i Trondheim sentrum og i parkene rundt omkring i byen. Det kan nok hende mange klæbygg også kommer til å gjøre fremover. Er benken nymalt, er det stor sannsynlighet for at det er ansatte i Klæbu som har sørget for det.

Flere trinn i prosessen

Dette er gode arbeidsoppgaver som er synlige i kommunen, sier Per Erik Mathisen, en av arbeidslederne på prosjektet, og forklarer at det er et møysommelig arbeid som må på plass før parkbenkene kan leveres ut. Noen benker leveres uten beina siden de er støpt fast i bakken, mens andre kan leveres med både bein og et tilhørende bord.

- Vi starter med å merke delene før vi så demontere. Deretter slipes malingen vekk, og til slutt avrundes kanter på en tredje stasjon. Det er viktig at treet er helt tørt før vi grunner på den fjerde stasjonen, forklarer Per Erik Mathisen og viser hvor delene males, men med unntak av merkingen.

Gamle benker får nytt treverk

Merkingen må være synlig helt frem til montering er gjort. Da får benkene et siste strøk maling på endestykkene. I år er det benker fra Ila-parken som ligger klar til renovering, mens i fjor fikk de et spesielt oppdrag med flere aldrende benker fra Jernbaneparken.

- Det var benker som sikkert var bortimot 100 år gamle, forteller Mathisen. Benkene ble demonter, smijernet måtte sandblåses og veldig mye av treet måtte byttes ut, men resultatet ble meget godt. Det var flotte parkbenker som Trondheim bydrift kunne hente.

Per Erik Mathisen er i gang med å demontere en parkbenk. I bakgrunnen Roger Stokke. Foto: Merethe Willassen