Trondheim kommune har nedsatt en gruppe for å gjennomgå om lag 1.400 brev/meldinger i Helseplattformen som trolig ikke har nådd frem til mottaker. En oversikt over omfang og konsekvenser av dette vil bli klart i løpet av de nærmeste dagene.

– Så langt er det ikke avdekket at noen innbyggere ikke har mottatt den helsehjelpen de skulle ha, skriver kommunen i en pressemelding.

Sjefen måtte slutte

Det var tirsdag det ble kjent at St. Olavs hospital har sendt en bekymringsmelding til Statsforvalteren, etter at 16.000 elektroniske brev fra sykehuset ikke har kommet fram. Det viser seg altså at også Trondheim kommune har sendt 1.400 brev som ikke har kommet fram. Torsdag gikk Torbjørg Vanvik av som administrerende direktør for Helseplattformen. Helseplattformen har vært svært omstridt etter at den ble innført. Utrullingen av den på andre sykehus i Midt-Norge er utsatt. For de kommunene som har tatt i bruk Helseplattformen har det gått langt bedre enn for St. Olavs hospital. Trondheim er blant disse kommunene.

Økte fra 300 til 1400

Det var mandag 6. mars Trondheim og de øvrige kommunene som har tatt i bruk Helseplattformen, ble hasteinnkalt til et møte i regi av Helseplattformen AS. Der fikk kommunene beskjed om at det forelå til sammen om lag 360 meldinger i journalløsningen som ikke var sendt ut fra kommunal side.

– På et nytt møte 7.mars fikk vi beskjed om at antallet hadde økt fra 300 til 1.400 for Trondheim kommunes vedkommende. Den første sjekken ble gjennomført i perioden fra St. Olavs hospital tok i bruk Helseplattformen 12. november 2022. Den nye sjekken omfattet hele perioden fra da Trondheim kommune innførte Helseplattformen 7. mai 2022, skriver kommunen i pressemeldingen.

Ser på hver enkelt sak

Trondheim kommune og Helseplattformen er nå i full gang med å gjennomgå alle brev/meldinger og vurdere behovet for videre oppfølging i hver enkelt sak.

– Det er fortsatt noe uklart når kommunen får den hele og fulle oversikten over omfanget og hvilke eventuelle konsekvenser dette har fått for enkeltpersoner i Trondheim kommune.

Stenger muligheten for feil

Leverandøren har nå iverksatt overvåkning i systemet slik at Trondheim kommune får melding dersom brev og meldinger stopper opp. I løpet av de nærmeste dagene vil leverandøren sørge for at brukere av systemet ikke får mulighet til å sende ut meldinger dersom de er kodet på en mangelfull måte.

– Trondheim kommune har god tro på at Helseplattformen AS avdekker og retter opp de feil og mangler som nå er påvist så raskt som mulig, og at selskapet bidrar til at ambisjonen om én innbygger - én journal blir realisert på best mulig måte, skriver kommunen.

De manglende brevene fra St. Olavs hospital vil nå bli sendt ut som vanlige postsendinger til mottakerne. Samtidig undersøker sykehuset og Helseplattformen om all nødvendig informasjon har kommet fram til pasienter og fastleger.