Trondheim kommune advarer om at det nå er høy luftforurensning på grunn av svevestøv, særlig langs E6 og Omkjøringsvegen. Dette skyldes først og fremst veistøv.

– Det gjennomføres tiltak i form av intensivt renhold og støvdemping for å få kontroll på situasjonen. Trondheim kommune, Statens vegvesen og Trøndelag fylkeskommune følger situasjonen nøye og vil fortløpende vurdere behovet for ytterligere tiltak, skriver kommunen i en pressemelding.

Kan være farlig for enkelte

Luftforurensningen kan gi helseeffekter hos astmatikere og personer med andre luftveissykdommer eller hjertekarsykdommer, barn, gravide og eldre.

– Personer i disse gruppene bør redusere høy fysisk aktivitet og begrense oppholdstiden i de mest forurensede uteområdene langs E6 og Omkjøringsvegen, skriver kommunen.

Luftveisirritasjoner og ubehag kan også forekomme også hos friske personer, og rådet er å begrense oppholdstiden i de mest forurensede områdene.