Personer i gruppene som må ta særskilt hensyn, er astmatikere og personer med andre luftveissykdommer eller hjertekarsykdommer, barn, gravide og eldre.

En pressemelding fra Pressemelding fra Trondheim kommune beskriver inneværende periode som utfordrende.

– Vi er inne en periode med dårlig luftkvalitet langs hovedvegnettet i Trondheim, skriver kommunen.

Prøver å få kontroll

Målestasjonene langs E6, Omkjøringsvegen og Elgesetergate viser høye verdier av svevestøv i morgentimene. Dette skyldes først og fremst veistøv. Renhold og støvdemping pågår for å få kontroll på situasjonen.

Trondheim kommune, Statens vegvesen og Trøndelag fylkeskommune følger situasjonen nøye og vil fortløpende vurdere behovet for ytterligere tiltak. Vi forventer at luftkvaliteten blir bedre i helga når trafikken reduseres. I mellomtiden oppfordrer vi til å la bilen stå hvis du kan og å ta av piggdekkene så fort som mulig.

Unngå opphold i områdene

Luftforurensningen kan gi helseeffekter hos astmatikere og personer med andre luftveissykdommer eller hjertekarsykdommer, barn, gravide og eldre. Personer i disse gruppene bør begrense høy fysisk aktivitet og begrense oppholdstiden i de mest forurensede områdene. Luftveisirritasjoner og ubehag forekommer også hos friske personer - begrens gjerne oppholdstiden i de mest forurensede områdene.

Informasjon om målt luftkvalitet, helseråd og forurensningsklasser finnes på https://luftkvalitet.miljodirektoratet.no/