Ferske tall fra UP viser at det er tatt 178 ruskjørere under 25 år i Trøndelag ut oktober. Det er like mange som i hele fjoråret. Tallene i Trøndelag føyer seg inn i tendensen fra resten av landet, på landsbasis ser man nå en kraftig økning i antallet ruskjørere under 25 år.

-Svært urovekkende

For prosjekt- og kampanjeansvarlig i Ung i trafikken, Liv Marie Bendheim er dette skremmende nyheter å ta med seg inn mot julebordsesongen:

– Disse tallene er svært urovekkende. Fra før vet vi at rundt hver fjerde alvorlige trafikkulykke skjer på grunn av rus, så i møte med julebordsesongen er dette svært skremmende tall, sier Bendheim i en pressemelding.

Julebordsesongen er en tid med mer rus, og mange undervurderer hvor lenge rusen sitter i kroppen. Dette mener Bendheim fort kan skape farlige situasjoner på veiene.

– 12 timer etter man har drukket er ofte for lite, og vi oppfordrer nå unge sjåfører til å ta rusfri kjøring på alvor. Vent litt ekstra etter du har drukket, for å være på den sikre siden, sier Bendheim.

Store mørketall

Bendheim minner om at selv om tallene er høye, er de faktiske tallene på alle som ruskjører langt høyere:

– Mange slipper dessverre unna med ruskjøring. Vi er bekymret for at så mange er tatt, og vi håper flere velger vekk ruskjøring inn mot julebordsesongen.

Hittil i år er totalt 2.148 personer under 25 år anmeldt for ruspåvirket kjøring, mot 1.790 i samme aldersgruppe i fjor. Dette tilsvarer en økning på 17 prosent på landsbasis.

– Økningen er urovekkende, og det er vanskelig å si hva som er driverne bak. Det har lenge vært spekulert i om korona har påvirket med endrede drikkevaner hjemme, færre spyttprøver og færre alkomålinger. I tillegg slår kanskje ungdommen seg nå mer løs etter to års innetid, sier Bendheim.

Ulykkessituasjonen på norske veier i år, mener Bendheim er et skremmende bakteppe for de tallene vi nå ser: – Med 100 drepte ved utgangen av oktober, skulle man tro flere valgte å la bilen stå når man har drukket, sier Bendheim.

900 ganger større risiko

Bendheim minner om at for førere mellom 18 og 24 år øker risikoen for å bli drept med 900 ganger med en promille på over 0,5:

– Dette viser dramatikken i å kjøre ruspåvirket. Som en konsekvens av de høye tallene på unge ruskjørere, øker vi nå innsatsen i kampanjearbeidet rettet mot ruskjøring og ungdom inn mot julebordsesongen. Innsatsen skal legges inn der hvor vi når ungdom best, nemlig gjennom sosiale medier, avslutter Bendheim.