Søndag ventes mye nedbør som regn under 1000-1200 moh. Det er nedbørsmengden, relativt høye temperaturer og mye vind som fører til snøsmeltning og øker faren for sørpeskred, står det i varslet.

Nedbørmengden og nedbørens plassering er noe usikkert.

Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 30 cm snø.

Snøen er stedvis vannmettet. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred.

Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt, melder NVE, og ber folk holde seg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen.