Bystyrerepresentant Efia Marie Damba (SV) ønsket å ta opp Nærmiljørådets skjebne i bystyremøtet 2. mai. Det gjorde hun gjennom et såkalt kortspørsmål.

Spørsmålet Damba stiller er dette: Hva er ordførerens videre planer for Nærmiljørådet i Klæbu bydel?

SV-politikeren fra Klæbu har også sendt inn en bakgrunn for spørsmålet sitt:

Nærmiljørådet i Klæbu bydel ble opprettet som følge av kommunesammenslåing mellom Klæbu og Trondheim i 2020. Nærmiljørådet skulle være et prøveprosjekt, som kunne bli modell for andre bydeler. Bystyret har ikke besluttet at det skal legges ned, men i vedtatt budsjettet ble det ikke avsatt midler til Nærmiljørådet. Nærmiljørådet selv er usikker på om de er nedlagt eller om de skal fortsette, og de har lenge etterspurt hva som skjer i rådet i 2024. I Klæbuposten 9. mars kunne vi lese at Nærmiljørådet sin leder uttalte «Slik det er nå, så vet vi jo ingenting. Vi har litt midler igjen fra fjoråret som kan brukes på årets 17. mai.» 3. april skrev Klæbuposten «Nærmiljørådet har hele i 2024 svevd i usikkerhet om hvorvidt rådet skal fortsette sitt virke.»

Ble utsatt

Torsdagens bystyremøte startet klokka 13. Det er en lang saksliste, og etter planen skulle Dambas spørsmål komme mot slutten av møtet. Men det ble ikke tid til å stille alle kortspørsmålene, og Dambas spørsmål om Nærmiljørådet er blat sakene som ble overført til neste bystyremøte, som er 23. mai.

Efia Marie Damba (SV) Foto: Merethe Willassen