NAV utbetalte 46,3 milliarder kroner til personer bosatt i Trøndelag i 2022. Det er en økning på 3,5 prosent fra 2021.

250.141 trøndere mottok en eller flere utbetalinger fra NAV i 2022. Det tilsvarer 53 prosent av befolkningen i fylket, mot 55 prosent i 2021. I gjennomsnitt fikk hver mottaker 185.000 utbetalt i 2022. Det tilsvarer 97.600 kroner per innbygger, som er en økning på 2.400 kroner per innbygger fra 2021.

Mer til alderspensjon

Utbetalingene til alderspensjon, uføretrygd og sykepenger øker alle med 6 prosent fra 2021.

– I 2022 gikk for første gang over halvparten av utbetalingene i fylket til alderspensjon. I årene framover vil utgiftene til alderspensjon øke kraftig som følge av eldrebølgen, sier direktør Torbjørn Aas i NAV Trøndelag i en pressemelding.

Fra 2022 frem mot 2030 vil antallet over 66 år øke med 19 prosent, det er nesten 15.000 flere enn i dag viser aldersframskrivninger fra SSB. Til sammenlikning vil antallet i aldergruppen 19-66 år øke med kun tre prosent, og i to av tre trønderske kommuner blir det færre i denne aldersgruppen. Antall i aldergruppen under 35 år vil gå ned med 2 prosent mot 2030.

Store forskjeller mellom kommunene

Trondheim er kommunen med lavest gjennomsnittlig utbetaling med 85.800 kroner per innbygger. Andelen av befolkningen som har fått utbetaling er også lavest i Trondheim med 49 prosent. Namsskogan er kommunen med høyest gjennomsnittlig utbetaling med 124.900 kroner per innbygger. Namsskogan er også kommunen med høyest andel av befolkningen som har fått utbetaling, 63 prosent av kommunens innbyggere har fått en eller flere utbetalinger fra NAV.

– Forskjellene handler i stor grad om demografiske forskjeller. Det er mange kommuner som allerede nå har en stor andel alderspensjonister, en utvikling som blir forsterket i mange kommuner i Trøndelag i årene som kommer, sier Aas.