De to foregående år var preget av pandemi og gudstjenestene på julaften hadde et historisk lavt besøkstall. I 2019 besøkte 539.647 mennesker i Norge julegudstjenestene, mens de to påfølgende årene viser tallene henholdsvis 117.864 og 106.388, ifølge tall fra SSB (Statistisk sentralbyrå).

Rift om plassene klokka 14

I Klæbu kirke ventes det stor pågang til gudstjenestene på julaften. Spesielt gudstjenesten klokka 14 ventes å fylle alle de 330 plassene i kirken. På den første er det vanligvis rundt 150, mens den siste fylles av mellom 80 og 100 besøkende. Høytidens kirkegjengere kan altså se frem til juleaften med tre gudstjenester å velge mellom.

Lørdag 24. desember ringer klokkene til gudstjenestene som starter klokka 12, 14 og 15.45.

- Det blir tradisjonen tro musikalske innslag av korpset på den andre gudstjenesten, mens Per Olaf Green med familie er med på den siste, forteller Tommy Nilsen fra Klæbu menighet, og som er organist på alle gudstjenestene.

Organist Tommy Nilsen (til venstre) i Klæbu menighet forteller om kirkens tilbud i julehøytiden. Fotografert ved en tidligere anledning sammen Tore Steen, leder i Klæbu menighetsråd. Foto: Merethe Willassen

Flere gudstjenester i mellomjula

Videre i julen er det gudstjeneste med dåp 1. juledag der en gruppe fra Klæbu damekor synger.

- 2. juledag er det gudstjeneste på sykehjemmet. Den er også åpne for andre enn beboerne der, forteller Nilsen videre.

Tre ulike prester sørger for å få julens gudstjenester gjennomført som vanlig. Det er Hans Kristian Seip Solbu, Esbjørn Hummelgård og Hilde-Anette Løvenskiold Grüner. Det blir derfor et tradisjonelt tilbud i kirken i Klæbu også denne julen. Nyttårsaften er gudstjenesten flyttet litt tidligere enn vanlig. Da starter den klokka 16.

Innsettelse av ny prest i januar

Første helga i januar er det ingen gudstjeneste, men 15. januar er det gudstjeneste med dåp, og da er det også innsettelse av den nye presten, Sveinung Enstad.