Direktør Per-Tore Støen i Trondheim eiendom forteller at det nå pågår en mer detaljert gjennomgang av funn knyttet til tilstandskontroll av tilfluktsrom i Trondheim etter befaring i vår.

- Vi har hatt befaring og vil ha en full gjennomgang før jul der vi setter opp en prioritert liste. Vi må se på kostanden på hvert enkelt tilfluktsrom, noen rom kan jo ha forholdsvis enkle ting å sette i stand, sier han.

Sammen med Sivilforsvaret

Hvordan Klæbu kommer ut her, tør han ikke love:

- Klæbu er jo en del av helheten i Trondheim på lik linje med alle eiendommer vi har i kommunen, og sakte, men sikkert, vil vi få på plass det som trengs. Dette er noe vi ser på i samarbeid med Sivilforsvaret.

Kjøkkenet erstattet i sin tid området med vanntank og toaletter. Foto: Merethe Willassen

Tok vekk dusjene på skolen

Rune Skjevik er vaktmester ved Klæbu ungdomsskole. Tilfluktsrommet på skolen er bygd i 1981 og inneholdt opprinnelig vanntank, toaletter og sluse med dusjer mellom to metalldører i inngangsdelen av tilfluktsrommet.

- Tilfluktsrommet er i dag brukt til e-sport, men det lar seg rydde ut på kort tid når det trengs. Vi har 72 timer på å klargjøre. Vi ser også at vanntank, toaletter og dusjsone er tatt vekk. Det skjedde for mange år siden da det ble satt inn kjøkken i stedet for tank og toalett. I tillegg mangler nødlys og nødventilasjonen er ikke kjørt på lang, lang tid. Alt dette er nå rapportert inn etter henvendelse fra Trondheim eiendom i forrige uke, forteller Skjevik.

Nødluke med utgang mot skolegård er ikke i funksjon. Opprinnelig var det en trappenedgang fra skolegården til garderober i underetasjen. Nødlukene førte ut til dette trapperommet. Tilfluktsrommet har utgang i begge ender; doble metalldører mot skolen og enkel dør i motsatt ende. Det kan i sin tid ha vært vurdert slik at nødluken ikke trenger å være i funksjon.

Mindre mangler på Tanem

- Det er mange år siden det ble lagt betong og asfalt over trappenedgangene, forteller Skjevik, og forklarer at det er ventilasjon i rommene:

- Den vanlige ventilasjonen fungerer jo, men vi må få på plass rutiner for jevnlig vedlikehold og ettersyn av tilfluktsrommene.

Tanem skole har også innrapporter ulike mangler.

- Vaktmesteren har gått igjennom og gitt tilbakemelding til Trondheim eiendom på ulike mangler som for eksempel behov for nye tetningslister for dørene. Hos oss skal det bare være mindre ting som må rettes på, sier Grete Nyheim, rektor ved skolen.

I dag benyttes tilfluktsrommet av Klæbu IL e-sport som startet opp rett før pandemien kom. Rommet kan enkelt ryddes på kort tid, godt innenfor 72 timer. Foto: Merethe Willassen