Skarpsnovegen 23 på Seminarplassen er ubebodd og alle vinduer er spikret igjen med finerplater. Trondheim kommune henviste til et tilfluktsrom her. Foto: Merethe Willassen

Med krigen i Ukraina er det plutselig aktuelt med tilfluktsrom igjen. Men oversikten over tilfluktsrommene i Klæbu viste til bygg som ikke lenger eksisterer. Trondheim kommunes kart over tilfluktsrom i Klæbu viste seks tilfluktsrom, blant annet to i bygg som ikke er tilgjengelige. Et var Klæbu sykehjem. Sykehjemmet er revet, men kartet kan feilaktig tolkes som at det er tilfluktsrom på Klæbu helse- og velferdssenter, bygget som ligger på nabotomta. Det andre er i Skarpsnovegen 23 på Seminarplassen. Bygget er ubebodd og alle vinduer er spikret igjen med finerplater.

- Vi har oppdatert kartene nå slik at kartet inneholder de fire tilfluktsrommene som er i offentlige bygg, men som er private tilfluktsrom, sier sikkerhets- og beredskapssjef Camilla Renate Storseth Moe i Trondheim kommune. Hun understreker at de private tilfluktsrommene er beregnet på mennesker som oppholder seg i de respektive byggene. Klæbu har ingen offentlige tilfluktsrom for innbyggeren.

Sikkerhets- og beredskapssjef Camilla Renate Storseth Moe i Trondheim kommune oppdaterte kartene over tilfluktsrom. Foto: Merethe Willassen
Nå viser kartet riktig oversikt over tilfluktsrom i Klæbu Foto: Skjermdump Trondheim kommune

Kommunen må sørge for god nok stand

Hun fortsetter:

- Alle tilfluktsrom i Klæbu er klassifisert som intakt. Det vil si at de er godkjent som tilfluktsrom og kan brukes som det.

Sivilforsvaret er tilsynsmyndighet, men det er Trondheim kommune, og da Trondheim eiendom, som har ansvaret for drift og vedlikehold av tilfluktsrommene. Rommene skal kunne ryddes i løpet av 72 timer.

Tilfluktsrom er permanente beskyttelsesrom som skal verne befolkningen, og er inndelt i private og offentlige rom. I Klæbu er alle rommene å regne som private, selv om de er i offentlige bygg. Tilfluktsrommene befinner seg i følgende bygninger: Tanem oppvekstsenter, Klæbu ungdomsskole, Klæbu rådhus og Klæbu kulturhus.