Tidligere stod det brakker på grunnmurene som dannet boenheter for flyktninger som kom til Klæbu i 2016. Brakkene er fjernet, men grunnmur og vann/kloakk er fremdeles der. Mye søppel, rask, rot og etterlatenskaper fra fjerning av brakkene flyter omkring i området i tillegg til at det stikker opp armeringsjern fra grunnmurene.

Prosessen igangsatt

Trondheim kommune har ikke planlagt videre bruk av eiendommen per i dag, men det er planlagt opprydding.

- Kommunen vil sette eiendommen tilbake til naturtomt. Prosessen er igangsatt. Vi skal ha inn firma til opprydding, sier konsulent Grethe Sørli hos Trondheim eiendom som ikke tør komme med en dato for verken når firma bestilles, oppstart av opprydning eller når tomten er planlagt tilbakestilt til naturtomt.

Enn så lenge må eiendommen stå som en skamplett i sentrum, full av søppel og med grunnmur der armeringsjern utgjør en fare for barn som kan finne på å leke der, se bildegalleri under.