Det er Svein Halvor Moe og Monica Devle som selger aksjene. Svein Halvor Moe beholder en eierandel på 49 prosent. Redaktør Lars Østraat i Trønderbladet er konstituert som ny redaktør i Klæbuposten. Han vil lede arbeidet i begge avisene – som har tilgrensende nedslagsfelt.

Ny journalist - og to som blir med videre

Samtidig er Merethe Willassen ansatt som ny journalist i fast stilling. Hun bor i Klæbu og har blant annet arbeidet som frilansjournalist i flere medier. Hun har tidligere også arbeidet i Klæbuposten. De siste årene har hun vært ansatt i Trondheim kommune. Willassen har en mastergrad fra NTNU med blant annet medievitenskap og visuell kultur.

Svein Halvor Moe og frilanser Sindre Eliassen, som nå er avisens viktigste redaksjonelle medarbeidere, vil fortsatt bidra med journalistikk. Klæbuposten gir i dag ut papiravis én dag i uken. Med Polaris Media forberedes i tillegg en abonnementsbasert nettavis med daglige oppdateringer. Nettutgaven er planlagt lansert i løpet av høsten.

– Et talerør for en liten bydel i en stor by

Direktør for lokale medier i Polaris Media Midt-Norge, Henning Johansen, mener at Klæbu er en bydel som trenger en oppdatert, digital lokalavis.

- Ikke minst etter at Klæbu ble en del av Trondheim kommune har innbyggerne stort behov for en lokalavis som styrker fellesskapet og som er et talerør for en liten bydel i en stor by. Med en digital utgave kan Klæbuposten i enda større grad løfte fram saker som er viktige for de som bor i Klæbu og samtidig være oppdatert på det som skjer fra dag til dag. Målet er å styrke det redaksjonelle produktet og øke antall abonnenter, sier Johansen.

Tror på et kjempeløft

Svein Halvor Moe uttaler at det vil bli et kjempeløft for Klæbuposten når det nå kommer inn en profesjonell aktør som hovedaksjonær.

- Adresseavisen og Polaris Media har gjort en god jobb med de lokalavisene de har tatt over de siste årene. Henning Johansen har det overordnede ansvaret for flere av de mest lønnsomme mediehusene i Polaris-systemet. Det at de nå går inn i Klæbuposten med økonomiske og menneskelige ressurser, og ikke minst kompetanse, er helt avgjørende for at Klæbuposten skal være i stand til å møte fremtidens utfordringer. Det er noe helt annet å drive lokalavis i dag enn det var da Klæbuposten så dagens lys, sier Moe.

Han peker også på at Adresseavisen og Polaris Media er i front når det gjelder teknologisk utvikling.

- Det vil bli et stort fremskritt for Klæbu-samfunnet at det nå i tillegg til papiravis kommer en digital nettavis. Forhåpentligvis vet klæbyggene å verdsette det, sier Svein Halvor Moe som har vært med i avisen siden starten.