Ole Petter Ustad, seksjonsleder forebyggende og patrulje ved Heimdal politistasjon, oppfordrer til bevisstgjøring blant innbyggerne.

- Det er bekymringsfullt at både omkomne i trafikken og ruskjøring øker. Det er ikke avdekket en klar sammenheng mellom dødsantallet og ruskjøring, men vi vet at økningen i ruskjøring er en udiskutabel risikofaktor, sier han. Fjorårets økning viser ingen klare sammenhenger mellom årsak og omkomne. Det er mange ulike faktorer som gjør seg gjeldende.

12-timersregelen

Flere som blir tatt inn for ytterligere prøver dersom man får det røde lyset i en promillekontroll, har vært for tidlig ute med kjøreturen dagen derpå. Noen kan tenke at alkoholen er ute av kroppen etter 12 timer, men det er slett ikke alltid tilfelle. I tillegg viser forskning at kjøring i bakrus gir en betydelig svekket kjøreevne, selv på korte kjøreturer. Til tross for dette velger mange å kjøre bil i bakrus, ifølge avogtil.no.

Øker antall kontroller

Politiet har både farts- og ruskontroller i Klæbu, og følger med på utviklingen. Nå tar politiet ytterligere grep i Trondheimstrafikken.

- Vi vil ha en intensivering når det gjelder rus, og det går både på kontroller og bevisstgjøring. Vi ber innbyggerne følge med, og vi ønsker at folk skal varsle politiet dersom det er mistanke om ruskjøring, oppfordrer Ustad.

24 omkomne de tre siste årene i Trøndelag

Tallet på omkomne i trafikken i Trøndelag i 2022 økte og viser at 11 personer omkom i trafikken. Tallene her hentet fra Statens vegvesen. For de to årene forut, viser tallene 6 omkomne i trafikken i 2020 og 7 i 2022. På landsbasis viser en nedadgående trend i siden 2017, men i 2022 stiger tallet og viser 118 døde i trafikkulykker. Statistikken over omkomne har vært nedadgående siden 2010, men med en økning både i 2014 og 2017, selv om trenden hele veien har vært avtagende. I 2020-2021 sank antall omkomne markant, for så å i 2022 stige noe over nivået mellom 2017-2020.

Politiet intensiverer promillekontroller. Foto: Arkivbilde

Svært bekymret over utviklingen

Trafikksikkerhetsorganisasjonen MA Rusfri Trafikk skriver i en pressemelding at ferske tall fra UP (Utrykningspolitiet) viser at 945 bilførere blåste til rødt i Trøndelag politidistrikt i 2022 – det tilsvarer over 2 rusanmeldte førere hver eneste dag. Sammenlignet med 2021, er det en oppgang fra 851 anmeldelser. MA – Rusfri Trafikk er svært bekymret for utviklingen.

At så mange har tatt valget om å kjøre ruspåvirket i Trøndelag politidistrikt er urovekkende og skuffende. Samtidig vet vi at det kjøres rundt 200 000 km bare i alkoholrus hver dag, så det reelle tallet er nok langt høyere, sier generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

Økning i «dagen derpå»-promille

Organisasjonen har gjentatte ganger minnet om at ruskjøringstallene fra UP ikke viser hele bildet. Denne gangen er det likevel grunn til å tro at de økte tallene på anmeldte faktisk betyr flere ruskjørere.

Ruskjøringstallene sier i utgangspunktet bare noe om hvor mange som blir tatt og ikke hvor mange som faktisk fyllekjører. I fjor ble det imidlertid gjennomført en KUPP-undersøkelse (kjøring uten promillepåvirkning) av Utrykningspolitiet som viser at mengden ruskjørere har steget. Det gir selvfølgelig stor grunn til bekymring. Spesielt når vi har tallene på omkomne i bakhodet, fortsetter Kristoffersen. Undersøkelsen det henvises til viste blant annet en kraftig økning i «dagen derpå»-promille.

Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, generalsekretær MA Rusfri Trafikk, venter på tall som kommer senere i år, og som kan si mer om i hvor stor grad ruskjøring er involvert i dødsulykkene i trafikken. Foto: MA Rusfri Trafikk

Et skremmende år

2022 ble et skremmende år for trafikksikkerheten. Utrykningspolitiet rapporterte jevnlig om høye ruskjøringstall, og allerede i august hadde flere mistet livet i trafikken enn hele 2021 til sammen. I Trøndelag omkom 11 personer. Det nasjonale tallet endte på 118 omkomne.

Vi vet fra tidligere år at rundt én av fire dødsulykker i trafikken skyldes rus. Det blir derfor interessant å se om de høye dødstallene i fjor henger sammen med ruskjøringstallene. Det får vi svaret på når ulykkesanalyserapporten kommer senere i år, fortsetter Kristoffersen.

Gjorde egen undersøkelse

I desember tilbød organisasjonen frivillig «dagen-derpå» promilletesting til julebordsgjester på flere hoteller. Et av stedene ga måleren utslag over lovens grense på 15 stykker, før de skulle reise hjem.

I dette tilfellet var det i utgangspunktet lovlydige personer som ikke visste at de hadde promille. Det er et problem i seg selv og viser at mange ikke tar inn over seg faren de kan utsette andre for. Kjøring med promille er like risikofylt enten man vet om det eller ei, og det er alltid utilgivelig. Inntil vi får bukt med all ruspåvirket kjøring, vil vi ikke nå Nullvisjonen, avslutter Kristoffersen.

Tips fra publikum utgjør normalt halvparten av de som politiet tar. Kristoffersen er tydelig på at alle som ser mistenkelig kjøring må melde fra:

- Det er ingen som straffer deg for å ringe en gang for mye. Ring 112 når du vil tipse om en som tenker å kjøre i fylla eller hvis du observerer mistenkelig kjøreatferd.