Farevarselet gjelder for deler av Trøndelag og Møre og Romsdal, melder Meteorologisk institutt.

Det ventes lokalt svært kraftige vindkast på 33-40 meter per sekund fra sørvest-vest, og kortvarig sterk storm 30 meter per sekund på kysten. Vinden vil øke først i Møre og Romsdal, og minke sist i Trøndelag.

Natt til tirsdag er det ventet at et stormsenter flytter seg inn mot kysten av Møre og Romsdal. Tirsdag morgen beveger stormsenteret nordøstover, og vil ligge ved kysten av Trøndelag.

I det oransje farevarselområdet er det ventet sterk storm på kysten, og lokale vindkast på 35-40 m/s. I det gule farevarselområdet er vindkastene ventet å ligge mellom 30 og 37 meter per sekund fra vest-sørvest.

Den sterke vinden gjør at det kan oppstå skade på bygninger og infrastruktur. Veier og broer kan bli stengt, og reisende vil kunne få lengre reisetid.

– Sjekk veimelding (175.no) for oppdatert inromasjon, oppfordrer instituttet.

Meteorologisk institutt anbefaler å feste alle løse gjenstander og vurdere tiltak for å begrense skade.

For tirsdag gjelder dette varselet (gult nivå): Første del av tirsdag ventes det lokalt kraftige vindkast på 30-37 meter per sekund fra sørvest-vest, og på kysten full storm 25 meter per sekund. Vinden vil øke først i sørlige deler og minke sist i nordlige deler.

Det ventes mye vind natt til tirsdag. Foto: yr.no