Slik presenterte Randi Storsve sitt kandidatur til styrelederrollen:

- Jeg er 57 år og bor på Tanem. Født og oppvokst i bygda, og har vært medlem av Klæbu IL i 40 år. I barne- og ungdomsårene var jeg aktiv i ski, fotball og håndball. Jeg har ingen erfaring med en så stor organisasjon, men har erfaring fra næringslivet. Jeg er opptatt av å ta vare på folkene, de ansatte, og det er viktitg å lytte som leder. Jeg er lyttende og delegerende. Jeg har forventninger om respekt, lojalitet og generell god oppførsel, og respekt for vedtak, lover og regler, også i avdelingene. Jeg er motivert for oppgaven. Valget blir opp til dere.

Randi Storsve er statsautorisert regnskapsfører og er medeier og styreleder i Midtbyen regnskap AS.

Ny styreleder i Klæbu idrettslag er Randi Storsve som ble valgt på årsmøtet 27. mars 2023 Foto: Merethe Willassen

Klæbuposten tok en prat med den nyvalgte styrelederen etter årsmøtet var avsluttet.

- Hva var det som gjorde at du fikk lyst til å ta på deg oppgaven som leder?

- Jeg har sittet i hovedstyret i ett år, og har jo sett utfordringene som har vært. Så har jeg ofte tenkt at lederfunksjonen kunne vært løst på en annen måte. Arild og jeg er enige i ganske mye, men vi er ikke helt enige om hvordan vi kommer til målet. Vi har forskjellige måter å løse ting på. Jeg hadde egentlig ikke tenkt å fremme meg selv som lederkandidat, men jeg ble spurt om jeg kunne tenke meg å stille, fordi det var noen som syntes det var greit med et bytte. Da sa jeg ja. Jeg tenkte som så, at i og med at jeg selv hadde tenkt på det, kan jeg prøve å bidra til en endring.

- Det er et stort ansvar å være styreleder, og det er splittelse i laget. Hva er det som gjør at du er den rette til å samle laget?

- Jeg kjenner mange i bygda og kjenner også idrettslaget ganske godt etter mange års medlemskap. Så mener jeg selv at jeg er ryddig og rettferdig.

- Men har du egenskaper som du tror er viktige i forhold til å samle laget?

- Ja, jeg føler selv at jeg er en relativt nøytral person i forhold til konfliktene som har splittet laget de seneste årene. Jeg evner å se ting fra flere sider. Jeg har ikke spesiell tilknytning til noen sportslig avdeling, det har jeg ikke hatt på mange år. Jeg ønsker å jobbe for fellesskapet og gleder meg til å bli bedre kjent med alle aktivitetene og de tillitsvalgte.

Randi Storsve da hun deltok på årsmøtet i Klæbu IL fotball tidligere i mars. Foto: Merethe Willassen

- Hva blir dine oppgaver i nærmeste fremtid?

-Nå blir det først å få på plass det nye styret med de styremedlemmene vi mangler. Vi skal ha et møte med valgkomiteen rett etter påske for å gi de innspill på hvilke ressurser vi trenger inn i styret. Vi må også få satt nye rutiner for avdelingenes medvirkning nå når de ikke lenger har fast plass i hovedstyret. Så skal vi bygge oss hus da. Et spennende prosjekt og et stort løft for idrettslaget.

- Hvilke mål har du satt deg i det videre arbeidet?

-Målet er å få til et godt og konstruktivt samarbeid i hovedstyret og med daglig leder. Jeg vil også lytte til avdelingenes ønsker og behov, og danne meg et bilde av status for organisasjonen per nå. Vi har så mange dyktige og engasjerte folk i idrettslaget, både frivillige og ansatte, og jeg tenker at en leders oppgave er å legge til rette sånn at ressursene brukes best mulig. Den sportslige aktiviteten blomstrer, så det er et godt fundament å bygge videre på.