Ukas historiske bilde

Steinkirka i Vassfjellet

På stien fra Tanem og opp mot Vassfjellet finnes et «kirkebygg». Tre steinblokker er fra naturens side stilt opp mot hverandre. De har en gang i tiden løsnet fra fjellet ovenfor og dannet en formasjon som ser ut som to spir og et skip. I hulrommet mellom to av blokkene dannes et åpent rom med plass til flere personer. Spirene er mellom 6 og 7 meter høye med en dybde på ca. 5 meter.

Det knytter seg ofte historier til slike natur-fenomen:

«En bonde i Klæbu savnet en av sauene sine etter sankingen en høst. Utpå våren dukket sauen plutselig opp. Da han fulgte sporene i snøen, ledet de ham fram til Steinkirka hvor sauen hadde overvintret»

Det er enkelt å finne steinkirka. Fra Tanemskrysset følges løypetraseen til ’Vassfjellet Rundt’ til du treffer på skiltet som angir retningen til Steinkirka. Følg så denne stien og du kommer rett på kirka. Turen er ikke mer enn 1,5 km og egner seg godt som en kveldstur. Du finner også en trimpost der.

Brungkirka: Har du GPS så er koordinatene disse: 0577217 - 7010701 (UTM sone 32V) Foto: Klæbu historielag

Brungkirka

Mange har hørt om Brungkirka, men svært få som har besøk den.

Den ble reist for ti tusen år siden, den gang ismassene reiv og sleit i Brungfjellet og førte deler av det med seg. Etter hvert som isen trakk seg tilbake, dukket Brungkirka opp. Den står på et platå under nordvestenden av fjellet, omgitt av store blokksteiner.

Det er dimensjoner over ’’kirka’, noe bildene viser, den er 4,85 meter høy, 4,25 meter bred og 3,20 meter dyp. ’Kirka’ er en grensestein mellom Klæbu og Melhus, og er så absolutt verdt et besøk, sommer som vinter.

Ordet kirke i denne sammenheng, kan komme av samisk, og ha betydningen «stor sten». I tidligere tider ble slike store steiner landemerker for å orientere seg. Navnet Brungkirka kan komme av det samiske ordet Brungsteinen.

Kilde: Klæbu historielag og stedsnavnprosjektet