Ukens historiske bilde

Det er i alt 8 gryter her, hvorav 3 er imponerende store. De ligger på rekke innerst i bakevja og er godt synlig i det tørrlagte elvefaret. Veggene mellom dem er ikke mer enn 10 cm tykke og delvis rast sammen. Den største måler 2,75 meter i diameter og er 6,70 meter dyp.

Når den første stein begynte å rotere og male ut disse grytene blir bare gjetninger, det vi vet er at landskapet og elva ble formet under og etter siste istid for 10 tusen år siden.

Fra Hyttfossen har Nidelva gravd seg gjennom bergartslag som ble til ved store lavautbrudd på havbunnen i Jordas oldtid. Basaltlavaen skapte egenartede strukturer da den strømmet ut og ble avkjølt mot havvannet. Nidelvas arbeid etter siste istid har gjort lavastrukturene usedvanlig godt synlig i elveleiet som nå er tørrlagt, og få steder i verden kan en som her rusle rundt på en flere hundre millioner år gammel vulkansk havbunn - som nesten ser ut som den ble til i går.

Under brua er det ei lang og dyp kløft som på folkemunne blir kalt Kulpan. Dybden her er målt til 13 meter.

Jettegrytene ved Springfossen Foto: Klæbu historielag