Anne Roksvaag Huitfeldt er fra før nestleder i sentralstyret. Nå vil informasjon fra sentralstyret også flyte lettere til regionen. Hanen er en landsdekkende næringsorganisasjon for virksomheter innen bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske i Norge.

- Hva er det som gjør at du takket ja til vervet i Hanen Trøndelag?

- Jeg er jo et engasjert menneske, og så er jeg av den oppfatning at hver og en må ta i et tak for fellesskapet. Hanen er i sterk vekst med flere og flere som driver med bygdebasert reise og mat, sier hun, og hun har flere målsetninger for tiden fremover.

Oktober er allerede plottet inn

Det største prosjektet i Trøndelag skjer i oktober. Da skal verdens beste ost kåres i Oste-VM 2023. Dit kommer folk fra hele verden for å få vurdert ostene sine. Det er ventet mer enn 4000 oster som 250 dommere skal rangere.

- Hanen skal i samarbeid med Oi! Trøndersk Mat og Drikke og Norsk Gardsost står som arrangører, og vi trenger dommere. Det er bare å ta kontakt, oppfordrer Huitfeldt som inviterer alle med kompetanse på ost til å melde sin interesse.

- Det er ikke nødvendig med formell utdannelse. Vi trenger folk som er flinke til å smake, kanskje jobber i en ostedisk. Alle blir intervjuet slik at vi får gode dommere.

Skal bli størst

- Hvilke ambisjoner har du for Hanen Trøndelag?

- Ambisjonen min er at vi skal bli størst. Til våren starter vi en vervekampanje, sier hun. Huitfeldt vil gjerne at flere skal oppdage hvor nyttig fellesskapet er for den som driver alene eller med få ansatte. Både regionale og sentralt gjøres det mye bra arbeid som kommer små bedrifter til gode, sier hun og nevner fellesskapet, sentrale ressurser og kurs som viktige faktorer i Hanen Trøndelag.

Bildet av en glad gjeng da Hanen Trøndelag hadde årsmøte og samling i forrige uke. Foto: Bernt Bucher Johannesen

Sterkere sammen

Hanen sentralt arbeider med ulike oppgaver. Nå har de små bryggeriene fått problemer med å markedsføre seg, og da ønsker Hanen å bistå.

- Vi jobber med hvordan de små bryggeriene kan markedsføre seg. Det kom opp en idé om å ta bilde av humle å legge ut. Det gjelder å være kreative, og når vi er mange på lag, så kommer ideene lettere, og gjerne fra noen som driver med noe helt annet, forklarer hun, og trekker frem at mange flinke folk bidrar i fellesskapet, folk som har tenkt gjennom ulike problemstillinger før.

Oppstartsstøtte

På den måten er det fint å ha en organisasjon som Hanen i bakhånda, men også praktiske og driftsmessige utfordringer kan få bistand.

- Tenk bare på en som skal ringe banken for første gang og be om lån. Da kan det være greit å snakke med Hanen først, og få innspill på hva der er lurt å tenke på, sier Huitfeldt

Sosiale medier som bedriftsredskap

Et av de første områdene hun vil spille inn til de 90 medlemmene i Hanen Trøndelag, er webkursene som er tilgjengelig til en sterkt rabattert pris.

- Jeg vil at vi skal få folk til å bli flinkere til å synes i sosiale medier. Det er snakk om korte, små kurs man kan ta når man vil. Det er fint å bli flinkere til å legge ut ting på Facebook, og også lære hvordan lage nyhetsbrev, forklarer Huitfeldt, som rett før jul ble overrakt pris for sin synlighet og sin evne til å fremme andre Hanen-bedrifter i sine innlegg i sosiale medier.