Kaare Hagerup som ledet Trondheim næringsforeningen, avdeling Klæbu, er rolig i forhold til næringslivets nye vilkår.

- Det har vært en overgangsordning frem til i høst, noe alle var klar over. Det har ikke vært vanlig å ha egne ressurser inn mot bydeler i næringsforeningen, noe som har vært forsøkt tidligere, men gått bort fra, forklarer han, men skjønner at det blir en omstilling: - men det er mange gode ressurser i næringsforeningen i Trondheim som Klæbu kan trekke på.

Næringslivet må stille opp

Hagerup har stor tro på at Klæbu vil være sentral i Trondheim næringsforening:

- Det har vært en veldig positiv utvikling i Klæbu når det gjelder næringsarealer med både næringsparken og FV 704. Nå må Klæbu i større grad orientere seg i arealplaner både på kommunalt og regionalt plan, og delta aktivt i næringsforeningen, eksempelvis for å bygge nettverk, oppfordrer han.

Veldig positivt næringsliv i Klæbu

Rundt 40 bedrifter i Klæbu var medlem i NiT Klæbu, og det var stor aktivitet.

- Vi hadde masse arrangementer som årskonferanser, frokostmøter og temamøter som covid-møter, og det var mange fra Trondheim som tok turen. Oppmøte var godt, og mange arrangement var fulltegnet. Bedrifter fikk møte politikere, og ga gode innspill til det politiske arbeider, forklarer Hagerup.

Fra den gang Klæbu hadde egen næringshage med kontor til Klæbu næringsforening. Foto: Kommunen vår

Aktiv forening siden 1990

Lengre tilbake hadde Klæbu en egen næringsforening med om lag 55 bedrifter i medlemsmassen. Også da var næringspolitiske spørsmål sentralt med blikket rettet mot rammebetingelser, infrastruktur og bomiljø, og et tett samarbeid opp mot beslutningstagerne i kommunen. Den gang var næringsforeningen etablert med kontor i Klæbu næringshage og var i mange år ledet av Roy Skorstad. Foreningen var den gang tilsluttet Næringsalliansen i Trøndelag, og arbeidet allerede da tett på regionale utfordringer.