– Det er forståelig at folk vil spare på strømutgiftene nå. Men noen sparetiltak må vi være forsiktig med å innføre, fordi de kan forårsake skader på hus og hjem, sier skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.

Grobunn for muggsopp og råte

Tidligere meldte NRK om at mange vurderer å skru av ventilasjonsanlegget for å spare strøm. Dette kan gi svært uheldige konsekvenser.

– Å skru av ventilasjonsanlegget kan føre til dårlig inneklima med høy fuktighet, noe som igjen gir grobunn for muggsopp og råteskader. Sopp og råte elsker nemlig fuktighet, sier Hofstad-Nielsen i en pressemelding.

De siste tre årene har Fremtind registrert om lag 2400 sopp- og råteskader til en samlet kostnad på nærmere 30 millioner kroner.

Dekkes ikke av forsikringen

En skade som følge av kondens er ikke dekket av forsikringen, fordi det er noe som oppstår over tid. Det samme gjelder for sopp- og råteskader.

– Det betyr at du risikerer å sitte igjen med hele regningen selv, sier skadeforebyggeren.

Hofstad-Nielsen frykter en økning i skader utover vinteren som følge av dyrere strømpriser.

– Flere av strømtiltakene som mange nå vurderer kan få utilsiktede konsekvenser. Det kan være fristende å spare noen kroner, men det kan koste deg dyrt senere, sier hun.

Kan gå år før skadene oppdages

I tillegg til strømsparing, kommer alle vannskadene – som det er en eksplosiv økning av. Kombinasjonen kan gi flere sopp- og råteskader.

– Om vannskadene ikke blir håndtert skikkelig vil de kunne skjule en påbegynt sopp- og råteskade. Slike skader kommer ofte ikke til overflaten før det har gått noen år, sier Hofstad-Nielsen.

Derfor er vedlikehold av hus og hytte bra for både huset og lommeboka. Jo før du oppdager og tar tak i forhold som må utbedres, desto lavere blir skadeomfanget og kostnadene.