På Twitter har meteorologene sendt ut gult farevarsel for Trøndelag.

Fra tirsdag ventes lokal gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder til det kommer nedbør av betydning. Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.

Gult farevarsel innebærer forsiktighet med åpen ild, og de ber deg folge lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

Konsekvenser av det tørre været er at vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.

Farevarslet gjelder i lokal gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder til det kommer nedbør av betydning, og omfatter hele Trøndelag