To ganger i året, i januar og i juni, tester Sivilforsvaret varslingsanleggene (flyalarmene). Onsdag 11. januar klokka 12 blir varselet «Viktig melding – søk informasjon» testet i alle kommuner som har varslingsanlegg.

Signalet blir sendt i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, på myndighetenes nettsider og i sosiale medier.

– Kan virke skremmende

- Det er viktig at innbyggerne våre vet at dette er en test. Vi har mange innbyggere som har opplevd krig og konflikter i andre land. En flyalarm kan virke skremmende for mange av dem, sier Camilla Storseth Moe, som er sikkerhets- og beredskapssjef i Trondheim kommune, i en pressemelding.

Trondheim kommune er opptatt av å nå ut til de utenlandske innbyggerne i kommunen, ikke minst flyktninger fra Ukraina som har opplevd krig og ubehagelige sirener fra varslingsanlegg. Kommunen har derfor lagt ut informasjon på flere aktuelle språk på sine hjemmesider.

You can find information in English and other languages here.

Halvparten vil høre alarmen

Norge har 1.250 flyalarmer rundt om i landet, som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder, og signalene kan høres av cirka halvparten av befolkningen. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fredstid og i krig.

Klæbyggen Camilla Storseth Moe er sikkerhets- og beredskapssjef i Trondheim kommune. Foto: Trondheim kommune