Tall fra utrykningspolitiet (UP) viser at 272 personer er anmeldt for ruspåvirket kjøring i Trøndelag politidistrikt, fra januar til og med mars. Det er 55 flere enn på samme tid i fjor.

På landsbasis har 2980 bilførere blitt anmeldt for ruspåvirket kjøring i første kvartal 2023. Det tilsvarer 33 personer hver dag. Sammenlignet med samme periode i fjor, er det en oppgang på 192 anmeldelser.

En uhyggelig utvikling

MA - Rusfri Trafikk, organisasjonen som jobber for at ingen skal dø eller bli skadet av en ruspåvirket fører, mener det aldri har vært viktigere å intensivere arbeidet mot ruskjøring.

– Årsakene til økningen kan være sammensatt. Det eneste vi vet med sikkerhet er at 272 personer har kjørt ruspåvirket hittil i år i distriktet. Det er 272 for mange. Vi er avhengig av synlig politi på veiene, samtidig som alle i samfunnet må ta ansvar. For vår del handler det om å jobbe holdningsskapende og gi myndighetspersoner verktøyene til å ta de rette beslutningene, sier generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i MA - Rusfri Trafikk i en pressemelding.

Flere unge ruskjørere

Selv om de nasjonale tallene viser økning, er det likevel én ting som bekymrer Kristoffersen mer enn noe annet.

– De mellom 25-44 år er verst når det kommer til ruspåvirket kjøring. Denne gangen ser vi imidlertid at de i alderen 18-24 år og de under 18 har hatt en urovekkende økning. For sistnevnte er det nesten en dobling i anmeldelser fra 18 i fjor til 31 i år. I aldersgruppen 18-24 har det gått fra 606 anmeldelser til 678 i år, sier hun.

Tallene spesifiserer ikke hvordan utviklingen for de yngste sjåførene har vært i Trøndelag Politidistrikt.

Mørketall og flere spyttester

Sjef for UP, Knut Smedsrud kommenterer ikke tallene for hvert enkelt distrikt, men sier politiet gjør sin del av arbeidet. Han ber alle tenke gjennom egne valg, før de setter seg bak rattet.

– Økningen på landsbasis skyldes hovedsakelig at det ble gjennomført flere ruskontroller etter at restriksjonene under pandemien ble opphevet. Det er også tatt i bruk flere spyttestere de siste årene. Vi oppfordrer alle til å kjøre rusfritt og være opplagte når de kjører bil, sier han.

Det er vanskelig å fastslå hvor mange som faktisk kjører ruspåvirket fordi en stor andel aldri blir tatt. Veikantundersøkelser anslår imidlertid at det daglig skjer 140.000 turer av ruspåvirkede førere.

– Rus er den enkeltfaktoren, sammen med fart, som øker risikoen for trafikkulykker mest. Mye er gjort med små grep. Legg vekk alle forstyrrelser og selvfølgelig vær helt sikker på at du er kjørbar før du setter deg bak rattet, avslutter Kristoffersen.