Det er til sammen 5.118 arbeidssøkere i Trøndelag i utgangen av november, og det utgjør 2,1 prosent av arbeidsstyrken. Trøndelag har, sammen med Nordland og Troms og Finnmark, dermed den laveste ledigheten i landet.

- Tallet på helt ledige har gått ned med rundt 1.000 personer i Trøndelag, sammenliknet med samme måned i fjor. Det vil si at en av fire helt arbeidsledige på det tidspunktet ikke lenger er tilgjengelig for arbeidsmarkedet. Konsekvensen av dette er at det i snitt de siste tre månedene har vært kun 1,4 jobbsøker per ledig stilling i Trøndelag, noe som er krevende for arbeidslivet i fylket, sier direktør Torbjørn Aas i NAV Trøndelag i en pressemelding.

Sammenliknet med samme måned i fjor er det en nå 2.595 færre arbeidssøkere. Det er størst nedgang av delvis ledige (-1.300 personer). Av registrerte arbeidssøkere er 2.889 (1,2%) helt ledige, 1.538 (0,6%) delvis ledige og 691 (0,3%) i tiltak.

1,1 prosent i Trondheim

Tolv av Trøndelags 38 kommuner har under 1 prosent ledige ved utgangen av november. Tydal har lavest andel helt ledige (0,0%). Deretter følger Selbu (0,5%) og Røros (0,6%). Kommunene med høyest andel helt ledige er Frøya (2,1%), Røyrvik (1,8%) og Overhalla (1,7%). I Trondheim er det 1,1 prosent ledighet.

De uten yrkesbakgrunn sliter mest

Det er flest helt ledige i gruppen uten yrkesbakgrunn (442) fulgt av industriarbeid (354), serviceyrker og annet arbeid (297) samt bygg og anlegg (287). Nedgangen av helt ledige er prosentvis størst innenfor barne- og ungdomsarbeid fulgt av meglere og konsulenter.

Flest delvis ledige finner vi i serviceyrker og annet arbeid (212) fulgt av butikk- og salgsarbeid (177). Nedgangen i delvis ledige er størst i yrkesgruppen ledere og innenfor reiseliv og transport.

Flest stillinger innen helse

I november ble det registrert 4 448 ledige stillinger i fylket. Det er litt færre sammenlignet med samme periode i fjor. Flest stillinger ble registrert innenfor yrkesgruppen helse, pleie og omsorg med 1 201 stilinger, sammenlignet med i fjor er dette en økning på 25%. I bygg og anlegg, samt industriarbeid er det en nedgang fra i fjor på henholdsvis -44% og -42%.