Treffstedet er en møteplass for alle over 18 år. Det er et tilbud til voksne med psykiske helseutfordringer forårsaket av ensomhet, psykisk uhelse og vanskeligheter i livet. I hele fjor var lokalet utilgjengelig på grunn av vannskader i inngangsarealet. En del av året ble det ordnet et midlertidig tilbud på kulturhuset. Nå er Treffstedet på nytt i gang i sine egne lokaler.

Et viktig sted for mange

- For meg var Treffstedet en viktig brikke på vei ut av et vanskelig liv. Jeg fikk et bra gjennombrudd med hjelp fra de som jobbet her da. Jeg er her sjelden nå, sier Marius som ikke lenger er en aktiv bruker, men kommer innom en sjelden gang, mest av takknemlighet for hjelpa han fikk.

- Jeg blir fort introvert og stenger meg inne når jeg ikke har Treffstedet å gå til. Det hjelper meg den dagen slik at jeg holder hodet over vannet. Å sitte alene er sjelden bra, sier Kai Arne Berg som tidligere har beskrevet for Klæbuposten hva stedet betyr for ham og mange andre.

Folk har omsorg for hverandre

Wenche Langland Børseth, leder av Treffstedet, hører noen ganger historier om mennesker som gjentatte ganger går forbi døra uten å våge seg inn, men som er så glad for at de gjorde det, når de oppdager hvor fint det er på Treffstedet.

- Jeg tror det er fordi her stiller folk opp for hverandre, at folk har omsorg for hverandre, sier hun.

Wenche Langland Børseth, leder på Treffstedet i Klæbu og Duy Dat Nguyen, avdelingsleder i enhetstjeneste rus, er glad for at tilbudet er i gang igjen. Foto: Merethe Willassen

En fin arena å oppsøke

Her er det mennesker som trenger noe å gå til så ikke angst og depresjon slår ut i full blomst. Det kan være mennesker som får endringer i familierelasjoner og plutselig kan stå på bar bakke når det gjelder et sosialt nettverk, noe som gjør at de kanskje stenger seg inne og opplever en tung psykisk periode. Eller det kan være en som har blitt ufør, mistet sin mestringsarena og trenger et sted å bygge seg opp.

En varm og trygg plass

Flere av de som er på Treffstedet denne dagen, vil ikke bli tatt bilde av, eller stå frem med navn. Men alle har innspill når vi ber dem beskrive Treffstedet. Det er tydelig at dette er et sted som betyr mye for dem, og som bidrar til å sette ting i perspektiv og kan gi hjelp på mange måter.

- Det er en fordomsfri og trygg plass. Her kan vi møte andre som er i samme båt. Folk er så åpne, og det er nok fordi man føler seg trygg her, det at man tør åpne seg, sies det.

Odd Morten Langjord, miljøarbeider, og Wenche Langland Børseth, leder, tilbyr en enkel lunsj de dagene det er ønske om det. Foto: Merethe Willassen

Kan hjelpe folk videre i systemet

Børseth forteller at her kan folk på praktisk bistand til søknader og skjemaer. Det er en publikums-PC der som brukerne kan benytte, og også få hjelp til å finne frem på internett. Duy Dat Nguyen legger til:

- Treffstedet er enklere å oppsøke for hjelp enn å ta bussen til Nav Lerkendal. Her veileder de ansatte mennesker som trenger hjelp og bistår de i den videre kontakten med andre offentlige instanser.

Ringvirkninger i folks liv

På Treffstedet er det en helsefaglig og en sosialfaglig ansatt. Fokuset til de ansatte er hjelp til selvhjelp. Her kan folk få hjelp mens de venter på vedtak, vedtak som mange ganger tar tid å få.

- Vi forsøker å finne de rette trådene å trekke i. Vår tanke er å bygge opp folk og gir de nettverk. Dette er en enklere måte å få hjelp på enn å oppsøke et kontor, forteller Børseth som ikke er fremmed for å flytte Treffstedet utendørs på godværsdager til Nidelvens bredder på Svean og ved Selbusjøen. Denne onsdagen står feiring av tilbakekomsten til det fine lokalet som så mange setter pris på og er både glad i og stolt av.