Etter at regjeringen nylig vedtok en midlertidig forskrift, kan Statnett nå betale ut 5,9 milliarder av sine ekstraordinære inntekter for 2022 til 55 nettselskaper. Sammen med tidligere vedtak betyr dette at opp mot 16 milliarder av Statnetts ekstraordinære inntekter disponeres til å holde nettleien nede for norske strømkunder.

Kunne blitt dyrere regning for kundene

Mange nettselskaper har høye kostnader som følge av de høye kraftprisene. Kostnadene til å dekke det fysiske tapet i nettet har medført store ekstrautgifter og en mulig økning av nettleien for norske strømkunder. En midlertidig forskrift ble nylig vedtatt av regjeringen. Denne gjør det mulig å benytte deler av Statnetts ekstraordinære inntekter til å dekke deler av disse kostnadene. Forskriften gjelder ut 2023.

-Statnetts merinntekter skal tilbakeføres kundene, og vi har allerede besluttet å sette forbrukstariffen til null. Den nye forskriften gjør det mulig for oss å raskere tilbakeføre mer av de ekstraordinære inntektene i år til kundene. Det er vi glade for, sier konsernsjef Hilde Tonne i Statnett i en pressemelding.

Usikre på inntektene i 2023

Det er knyttet stor usikkerhet til utviklingen i Statnetts inntekter, og det er foreløpig usikkert hvor store inntekter som kan benyttes til lignende formål fra 2023.

Statnett har tidligere fastsatt forbrukstariffen til null og energileddet skal baseres på en makspris på 35 øre kilowattimen for energitap ut 2023. Sammen med den nye forskriften bidrar dette til at opp mot 16 milliarder av Statnetts ekstraordinære inntekter bidrar til å holde nettleien nede for norske strømkunder.