Det legemeldte sykefraværet i Trøndelag var på 4,9 prosent i 3. kvartal, en økning fra 4,6 prosent i samme periode i fjor.

– ​Sykefraværet koster samfunnet mye.  I kvartalet vi har bak oss ble det i Trøndelag registrert over 662.000 tapte dagsverk på grunn av sykdom, sier direktør Torbjørn Aas i NAV Trøndelag i en pressemelding.

Hvert femte sykefravær skyldes psykiske lidelser, og sykefraværet øker mest innen servering – og overnatting og innen private tjenester.

– Alt sykefravær kan ikke forebygges på jobben, men å jobbe forebyggende med arbeidsmiljø, bedre organisering og trivsel kan være en god investering. NAV Arbeidslivssenter hjelper virksomheter som har kjørt seg fast, og ikke vet helt hva de skal gjøre for å få ned sykefraværet.  Fagfolka våre hjelper arbeidsplasser med å redusere risikofaktorer som sliter på ansatte, og ser veldig ofte at sykefraværet går ned, forteller Aas i NAV.

Nedgang i tolv kommuner

Tre kommuner i fylket har et sykefravær over 6 prosent. Osen ligger høyest (6,7%), fulgt av Lierne (6,5) og Namsos (6,4%).

I Trondheim er fraværet 4,5 %, en økning fra 4,2 % i samme periode i fjor. i 2019 var sykefraværet i Trondheim 3,9 % i 3. kvartal.

Det laveste fraværet har Røyrvik med 3,3 prosent, fulgt av Tydal (4%) og Namsskogan (4,1%).  I tolv av fylkets kommuner går sykefraværet ned, og aller mest i Tydal (-25,3%). Fraværet øker mest i Lierne (75,2%).

Pleie – og omsorgsarbeidere på topp

Høyest sykefravær var det i helse- og sosialtjenester med 7 prosent, etterfulgt av transport og lagring (6,2%) og forretningsmessig tjenesteyting (5,8%).  Lavest sykefravær var det i næringen informasjon og kommunikasjon med 2,9 prosent.

Sykefraværet øker i perioden i de fleste næringer, og spesielt innenfor private tjenester (+15,7%) og overnattings- og serveringsvirksomheter (+ 14,1%).

Salgs- og serviceyrker hadde det høyeste sykefraværet på 6,5 prosent. I denne yrkesgruppen er det pleie- og omsorgsarbeidere som ligger på topp (7,6%).

Det laveste fraværet har militære yrker og uoppgitt med 1,5 prosent.

Sykepleiere og lærere med flest tapte dagsverk

Det er økt sykefravær i alle yrkesgrupper sammenliknet med samme kvartal i fjor.

Akademiske yrker har det høyeste antallet tapte dagsverk i 3. kvartal. Her er sykepleiere og grunnskole- og førskolelærere på topp.

For kvinner var sykefraværet på 6,4 prosent i 3. kvartal, mens for menn var sykefraværet på 3,7 prosent.

Psykiske lidelser øker mest

Den vanligste sykemeldingsårsaken er muskel- og skjelettlidelser. Nær en av tre (31,1%) er sykemeldt med en slik diagnose. Men det er diagnosen psykiske lidelser som øker mest (+13,7%).

- Ser man bort fra diagnosegruppen andre lidelser, er det størst økning i psykiske lidelser i Trøndelag.  Vi vet at hvert fjerde dagsverk som går tapt skyldes psykiske lidelser. Går man ti år tilbake så var den samme andelen hvert femte for gamle Nord - og Sør-Trøndelag. Flere norske undersøkelser viser det samme, at det er en generell økning i andelen unge voksne som rapporterer om psykiske plager, sier Aas.

Flest trøndere med gradert sykemelding

Trøndelag har lenge hatt den høyeste andelen med gradert sykefravær av alle fylkene.  27,4 prosent av sykefraværstilfellene er gradert, og andelen med gradert fravær er betydelig høyere blant kvinner (31,4%) enn blant menn (21,3%).

Andelen i landet er 23,4%.

Seks av ti sykefravær ble avsluttet innen utgangen av arbeidsgiverperioden, og vel 80 prosent ble avsluttet innen åtte uker. En av ti hadde sykefravær lengere enn 6 måneder.