Trøndelag heimevernsdistrikt HV12 skal utdanne ukrainske soldater her i Trøndelag. Det skjer samtidig med at HV12 leder utdanningen av ukrainske soldater i Storbritannia, der nærmere 75 prosent av instruktørene er trøndere.

- Det er travelt hos HV12, sier oberst Jens Christian Junge. Utdanningen i Norge starter i slutten av april i trøndelagsområdet og vil bli gjennomført i flere runder ut 2023. Forsvaret planlegger med at oppdraget forlenges utover 2023, skriver de i en pressemelding.

Trenger instruktører

Dette er et norsk initiativ med fagutdanning innen sanitet, skarpskyting og lagfører geværlag for ukrainske soldater.

– Heimevernet trenger derfor nå instruktører til dette oppdraget. Som sjef for HV12 oppfordrer jeg nå våre lokale HV-soldater til å melde seg. Våre soldater er voksne folk. Med familie og sivil bakgrunn – akkurat som ukrainerne som skal utdannes, sier Junge, som er oberst og sjef HV12. Lengden på kursene vil være fire uker, og de som melder seg må forvente lange arbeidsdager som vil kreve mye både fysisk og psykisk.

Alle søkere må oppfylle følgende minimumskrav:

  • Gjennomført førstegangstjeneste.

  • God fysisk form.

  • Kunne sikkerhetsklareres.

  • Beherske engelsk som arbeidsspråk.